W cieniu Heroda
Niekończące się „skutki uboczne” eutanazji noworodków

 

eutanazja_sw_mlodziankowie.png

 

Obraz przedstawia rzeź wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia urodzonych w Betlejem, którzy zostali skazani na śmierć przez Heroda, aby wśród nich zabić Dzieciątko Jezus. Obecnie ta sytuacja nadal odbywa się za pośrednictwem rządów, lekarzy i organizacji, które pozwalają i wykonują obrzydliwą praktykę ABORCJI i EUTANAZJI nie tylko chłopców ale i dziewczynek - noworodków.

 

23 LISTOPADA 2021

„Skutki” ujęte w cudzysłów, bo jaką można nadać nazwę temu, co jest już w jakiś sposób zapisane w prawie, a co pod naciskiem różnych lobby, po całkowitym bezkarnym praktykowaniu, zostało wyraźnie zaaprobowane?

Ostatnie badanie ujawniło więc praktykę celowej eutanazji noworodków, dla których lekarze uważali, że „nie mają one nadziei na przyszłość do zaakceptowania”. Praktyki te dotyczyły 10% noworodków (0-1 roku), które zmarły we Flandrii między wrześniem 2016 a grudniem 2017 roku, czyli 24 dzieci.

Wspomniana wyżej praktyka w Belgii jest nielegalna, a jednak żaden organ nie wydaje się być tym zszokowany. Prawo zezwala na eutanazję tylko wtedy, gdy osoba niepełnoletnia jest świadoma i zdolna do podejmowania świadomej decyzji w momencie składania wniosku o eutanazję. Co jest już horrendalne i przerażające: jakiego rozeznania można oczekiwać od dziecka, które niechybnie podejmuje ją pod wpływem swego otoczenia?

W dysertacji stanowiącej bazę omawianego problemu, Laure Dombrecht, z Vrije Universiteit Brussel (VUB), wspomina porównywalne badanie, które przeprowadzono w latach 1999-2000. Od czasu poprzedniego badania odsetek eutanazji noworodków poprzez wstrzykiwanie śmiertelnych substancji wzrósł z 7 do 10%.

Badanie rozróżnia, spośród tych, które nazywa „decyzjami medycznymi ze skutkiem śmiertelnym”, a które dotknęły 61% noworodków, z jednej strony były to decyzje o nierozpoczynaniu lub zaprzestaniu „leczenia podtrzymującego życie”. (np.: aparatura ułatwiająca oddychanie); zaś z drugiej strony podawanie dziecku pewnych substancji. Należałoby zwróć uwagę, że termin eutanazja nie pojawia się nigdzie w artykule.

Pod względem intencji lekarza w badaniu wyróżnia się trzy sytuacje:

1. Lekarz nie zamierza spowodować zgonu dziecka ani go przyśpieszyć, ale bierze pod uwagę, nie dążąc do tego, potencjalny efekt przyspieszenia zgonu (np.: decyzja o odstąpieniu od stosowania antybiotyków, podanie morfiny lub środków uspokajających).

2. Potencjalny skutek nagłej śmierci nie jest głównym celem, ale jest częściowo zamierzony przez lekarza.

3. Lekarz ma wyraźny zamiar spowodowania śmierci (np. poprzez wstrzyknięcie śmiertelnego środka zwiotczającego mięśnie).

Chociaż wartość etyczna decyzji lekarskiej jest całkiem różna w zależności od tego, czy dana osoba znajduje się w pierwszym, czy w drugim punkcie (zgon niechciany z punktu widzenia przerwania leczenia, ani z punktu widzenia podawania zabójczej substancji).

Nie wspomina się również o kryterium proporcjonalności (w przerwaniu leczenia czy w dawkowaniu substancji), choć jest ono decydujące w ocenie intencji lekarza.

Lekarze, którzy dokonywali eutanazji niemowląt przez śmiertelny zastrzyk wskazali w 91% przypadków, że głównym powodem takiego działania był brak nadziei na „znośną przyszłość” dla dziecka. Innymi słowy, te dzieci wciąż miały realną szansę na przeżycie, ale rada lekarska - bez wątpienia w porozumieniu z rodzicami - uznała, że ich życie nie jest warte dotrwania do końca.

Dlaczego więc praktykujący lekarze pozwalają sobie na odstępstwa od ram prawnych, jeśli chodzi o dzieci niezdolne do samodzielnej wypowiedzi?

Autorzy badania zadają sobie pytanie o konieczność regulacji prawnej takowej „praktyki”, podobnie zresztą jak to ma miejsce w paraprawnym ustawodawstwie w Holandii określonym w protokole Gröningen. Takie „wytyczne” oznaczałyby w rzeczywistości warunkowe zezwolenie na dzieciobójstwo praktykowane przez lekarza.

 

Źródła: Europejski Instytut Bioetyki - FSSPX.News

Tłumaczenie dla Radia Chrystusa Króla w Łodzi Maria Jung

 
 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

168