Obchody 900 - lecia urodzin

Św. Stanisława Biskupa Męczennika,
głównego Patrona Polski

 

Biskup Stanisław ze Szczepanowa

 

Przedruk archiwalnego artykułu z tygodnika „Dzwon Niedzielny”, nr 18, Kraków, 3 maja 1936 rok. Artykuł dotyczy Uroczystości w Szczepanowie z okazji 900-ej rocznicy urodzin św. Stanisława Biskupa.

 

W kilkudniowych Uroczystościach wzięli udział między innymi: JE. Książę Metropolita Krakowski Adam Stefan Sapieha i Kardynał Prymas August Hlond.


Łódź, 08-05-2022

JE. Książę Metropolita Krakowski Adam Stefan Sapieha z okazji uroczystości w Szczepanowie dla uczczenia 900-ej rocznicy urodzin Św. Stanisława Szczepanowskiego Biskupa i Patrona Polski, wydał do wiernych orędzie, które odczytane zostanie 3 maja z ambon po kościołach diecezji. Św. Stanisław — mówi o nim orędzie arcypasterskie — przez swoją pracę nad duszami sobie powierzonemi, przez usilne przeciwstawienie się powracającemu pogaństwu, przez walkę odważną z rozluźnieniem obyczajów i niesprawiedliwością, nawet króla Bolesława Śmiałego i przez śmierć męczeńską — wstrząsnął sumieniami ludzkiemi, zjednał błogosławieństwo Boże, Polskę uczynił narodem chrześcijańskim tak, iż wysłużyła sobie chwalebną nazwę „Polonia semper fidelis“ . Dalej, mówiąc o kulcie Św. Stanisława w dziejach Polski, wspomina orędzie, że rządom zaborczym tak kult ten zawadzał, iż starano się nawet zagłuszać jego cześć jako głównego patrona kraju. Dziś — pisze X. Metropolita — gdy ze zmiłowania Bożego mamy nasze wolne Państwo i swobodę, pomni zasług naszego niebieskiego­ Patrona, rozumiejąc jak nam potrzeba właśnie bohaterskiego wzoru odwagi i żywej wiary, rozbudźmy szczególniejsze nabożeństwo do Niego. Nie jest naszą rzeczą rozstrzygać, czy data urodzin Świętego przypada na rok 1030 czy też 1036, zostawiamy te sprawę historykom, ale chętnie pragniemy wziąć żywy udział i złączyć się z naszymi sąsiadami wśród tych podniosłych dni.

 

Jak corocznie będziemy odprawiać przy grobie Świętego nabożeństwa w dniu Jego uroczystym 8-go maja, jak również i w dniu 9-go maja. W niedzielę zaś, 10-go maja, jak stara każe tradycja, w uroczystej procesji z głową Świętego udamy się na miejsce Jego męczeństwa na Skałkę. Zapraszamy Was Drodzy Diecezjanie na te uroczystości i ufamy, że licznie na nie zdążać będziecie tak, by zaświadczyć o Waszej czci dla Wielkiego Patrona i Pasterza dusz naszych, jako też, by wyprosić dla siebie i dla Ojczyzny i braci naszych w całej Polsce i za jej granicami zmiłowanie Boże w tych ciężkich warunkach, w jakich się znajdujemy.

 

------

 

Uroczystości w Szczepanowie z okazji 900-ej rocznicy urodzin św. Stanisława Biskupa, rozpoczęły się misjami OO. Jezuitów z Krakowa i nowenną odprawioną przez Paulinów ze Skałki. Jak wiadomo, 4-go maja Książę Metropolita Sapieha przewiezie do Szczepanowa relikwje z katedry Wawelskiej, poczem ks. Biskup Lisowski odprawi uroczyste nieszpory z kazaniem ks. Biskupa Komara. Następnie adoracja Najśw. Sakramentu na ołtarzu polowym na rynku Szczepanowa trwać będzie całą noc. Mszę pontyfikalną o północy odprawi ks. Biskup Komar. Nazajutrz odbędzie się uroczysta suma celebrowana przez Kardynała Prymasa Hlonda z kazaniem ks. Biskupa Lisowskiego. Nieszpory odprawi ks. Biskup Rospond. — Następnie 6-go maja sumę pontyfikalną mieć będzie Książę Metropolita Sapieha, a 7-go maja ks. Biskup Lisowski. Główne uroczystości zakończą się 8-go maja odpustem parafjalnym. Wśród pielgrzymek wybierających się do Szczepanowa, okręg Kraków miasto K. S. M. męskiej zapowiedział pielgrzymkę w trzech grupach: piechurów, cyklistów i turystów jadących koleją.

 

Dodatek – fotorelacja z Uroczystości

 

Prymas Polski ks. kard. August Hlond podczas sumy pontyfikalnej.

 

Prymas Polski ks. kard. August Hlond podczas sumy pontyfikalnej.

 

Fragment procesji z relikwią ręki św. Stanisława.

 

Fragment uroczystości.

 

Więcej na stronie:
https://old.bazylikaszczepanow.pl/uroczystosci-w-szczepanowie-tygodnik-swiatowid-1936-nr-19-1936-05-09/

 

 

ŹRÓDŁO: Dzwon Niedzielny, nr. 18, 3 maja 1936

Opracowanie : Radio Chrystusa Króla z Łodzi

 

 

 

 

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

267