Matka Boża Płacząca w Máriapócs na Węgrzech

 

Cudowna Ikona Matki Bożej Płaczącej w Sanktuarium, w greckokatolickiej Bazylice

św. Michała Archanioła w Mariapocs na Węgrzech (kopia)

 

Kościół w Máriapócs jest najbardziej znanym i odwiedzanym Sanktuarium Maryjnym na Węgrzech. Dołączony Jest do klasztoru Ojców Bazylianów św. Jozafata, obrządku bizantyjskiego. Każdego roku przyjmuje od 600 000 do 800 000 pielgrzymów obrządku łacińskiego i bizantyjskiego.

 

Historia cudownej Ikony Matki Bożej Płaczącej

 

Miejscowość, której dawna nazwa brzmiała Pócs, zasłynęła dopiero pod koniec XVII wieku. W tym czasie Węgry były nadal okupowane przez wojska osmańskie. Ludność umierała z głodu i chorób. Szerzył się kalwinizm (zwłaszcza na wschodzie kraju), który został sprowadzony ze Szwajcarii.

 

W 1696 roku, w podziękowaniu za cudowną ucieczkę z tureckiej niewoli, László Csigár kazał namalować obraz Matki Boskiej przeznaczony dla małego kościółka greckokatolickiego w miejscowej gminie. Ikona została napisana przez Istvána Pappa, brata proboszcza.

Podczas Mszy Świętej 4 listopada 1696 roku, na Ikonie Matki Boskiej pojawiły się łzy. Cudowne zdarzenie, trwało z przerwami do 8 grudnia tegoż roku. Towarzyszyło mu wiele cudów: nawrócenia muzułmanów, protestantów, uzdrowienia.

Cudowna Ikona Matki Bożej Płaczącej z Dzieciątkiem Jezus

z Katedry Św. Szczepana w Wiedniu (oryginał)

 

Cud przyciągał coraz większą liczbę pielgrzymów i uwagę władz. Do Pócs wraz ze swoim sztabem, na wizję lokalną przybył generał hrabia Corbelli, który dowodził wojskami cesarskimi. Generał wnikliwie zbadał stan Ikony i osobiście, na oczach świadków otarł chustką łzy na wizerunku Matki Bożej. Następnie wysłał do biskupa Egeru własnoręcznie napisane oświadczenie, a także sprawozdanie do cesarza Leopolda I, meldując o zaistniałym cudzie. Biskup Egeru, bp György Fenessy, przeprowadził dochodzenie i po przesłuchaniu 53 świadków – w tym protestantów, rozpoznał cudowną rzeczywistość faktów.

 

W stanie spustoszenia, w jakim znalazło się królestwo węgierskie, cudowne wydarzenie, jakim było pojawienie się kropli łez na wizerunku Matki Bożej zostało uznane za opatrznościowe.

Wierni niestrudzenie modlili się do Najświętszej Maryi Panny, aby uchroniła ich przed OsmanamiDzięki Matce Bożej niebezpieczeństwo zostało definitywnie zażegnane. 11 września 1697 roku, w bitwie pod Zentą, książę Eugeniusz Sabaudzki odniósł zwycięstwo nad Turkami, które stało się dla Imperium Osmańskiego jedną z najgorszych porażek.

Na rozkaz cesarza Leopolda I - cesarza Austrii i jednocześnie też króla Węgier, Ikona została przeniesiona w tryumfalnej procesji do Katedry Św. Szczepana w Wiedniu. Witana z wielką radością przez Wiedeńczyków, Matka Boża została ogłoszona Patronką stolicy Austrii. Ikona pozostała tam do dzisiejszego dnia.

Mieszkańcy Pócs pragnęli, aby Ikona Matki Bożej powróciła do nich.
Choć Ikona została przeniesiona do Wiednia, w Pócs
wciąż mnożyły się nawrócenia, a miejscowość stała się ośrodkiem żarliwego katolicyzmu dla całego regionu.

W 1707 roku, do Pócs przybyła kopia cudownego wizerunku Matki Bożej, która również zasłynęła cudami.

Matka Boża zapłakała jeszcze dwa razy

 

Oddanie mieszkańców zostało nagrodzone. 1 sierpnia 1715 r. podczas Mszy Św. Matka Boża w kopii Ikony, pozostawiona w miejscu pierwotnego wizerunku zaczęła płakać po raz drugi. Ten nowy cud oglądały setki ludzi przez trzy dni. 

 

Bp Gábor Antal Erdődy, przeprowadził nowe śledztwo, które wykazało, że wydarzenie to oraz towarzyszące mu cuda miały nadprzyrodzony charakter.

 

Po raz trzeci Matka Boża zapłakała 3 grudnia 1905 roku. Cud trwał do końca tegoż roku.

Kościół w Máriapócs z klasztorem Bazylianów

Liczne pielgrzymki do cudownego wizerunku Matki Bożej Płaczącej sprawiły, że zaistniała potrzeba wybudowania nowego Kościoła.

Kiedy do Sanktuarium przybyli Bazylianie, rozpoczęła się budowa barokowej, murowanej Świątyni z dwu wieżową fasadą. Nowy Kościół powstał w latach 1731-1756.

Po II wojnie światowej kopia cudownej Ikony Matki Bożej została umieszczona w nowo wybudowanym ołtarzu bocznym. W trakcie renowacji Ikony, odsłonięto też pierwotny napis umieszczony prawdopodobnie przez artystę na prośbę Laszlo Csigri: „Ja, sługa Boży, kazałem wykonać ten obraz dla odpuszczenia grzechów moich”.

Matka Boża Płacząca w Máriapócs na Węgrzech

 

1 grudnia 2005 roku greckokatolicka Bazylika św. Michała Archanioła w Máriapócs została ogłoszona narodowym Sanktuarium, a Węgry objęte ochroną Matki Bożej Płaczącej.

Matka Boża w cudownym wizerunku w Mariapocs prawą ręką wskazuje na Dzieciątko Jezus, trzymane na Jej lewym ramieniu. Pan Jezus w lewej ręce trzyma gałązkę z trzema kwiatami. Na szyi Dzieciątka Jezus znajduje się Krzyż, co rzadko można zobaczyć na ikonach.

Opracowanie: Radio Chrystusa Króla w Łodzi na podstawie artykułu FSSPX.News i innych materiałów ogólnodostępnych w internecie.

  

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

153