Nowenna przed Uroczystością

Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny

(8 grudnia)

 

 

29 listopada rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

 

Prezentujemy poniżej rozważania do dziewięciodniowej nowenny wraz z modlitwą Św. Maksymiliana Kolbe do Maryi Niepokalanej, z "Rycerza Niepokalanej" (grudniowy numer z 1933 roku).

 

Łódź, 28-11-2023

 

Dzień pierwszy - 29 listopada

 

Rozważanie:

Nasza Matka Maryja jest pełną łaski, czyli w każdej chwili Jej istnienia łaska Boża zalewa Ją przeobficie. A więc i w poczęciu swym jest pełna łaski, a brudna fala winy pierworodnej nie dosięgła Jej przeświętej duszy. I podczas gdy wszystkie dzieci Adama wołają żałośnie: „Oto w nieprawości jestem poczęty…”, Maryja nieskalana jaśnieje od pierwszej chwili swego zaistnienia i jako lilia triumfuje wśród cierni — Niepokalana.

Modlitwa do Maryi Niepokalanej  - św. Maksymiliana Marii Kolbe

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.

Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie. Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście?

O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

 

 

 

Dzień drugi - 30 listopada

NMP.png

 

Rozważanie:

Łaski pełna - bo dzięki jedynemu w dziejach stworzeń przywilejowi, jakim została zaszczycona, a to przez wzgląd na przewidziane zasługi męki i śmierci Jej Syna Jezusa Chrystusa, była wolna już w chwili poczęcia od smutnej spuścizny, jaką wszyscy ludzie odziedziczyli po rodzicach.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień trzeci - 1 grudnia

 

NMP_2.png

Rozważanie:

Łaski pełna - bo należało się, aby Jezus, mogąc sobie wybierać Matkę, wybrał na Nią istotę godną swego Boskiego pochodzenia i Świętości. Jeśliby bowiem Maryja choć przez chwilę była pozbawiona łaski Bożej, czyli choć przez chwilę była łupem szatana - nie byłaby godną zaszczytnej roli Matki Boga-Człowieka, bo ubliżająca - choćby chwilowa - niewola szatana przynosiłaby ujmę Synowi.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień czwarty - 2 grudnia

 

Rozważanie:

Łaski pełna - gdyż wypadało, aby Pierworodny Syn Ojca Niebieskiego, którego chóry Serafinów trzykroć Świętym głoszą, miał za Matkę na ziemi istotę, która zawsze jaśniała blaskiem świętości.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień piąty - 3 grudnia

 

Rozważanie:

Łaski pełna - albowiem przystało, by Zbawiciel okazał doskonałość swego nad grzechem zwycięstwa przez to, iż uchował choć jedną duszę wolną od grzechu tak pierworodnego jak i uczynkowego; i że tą wybraną duszą była Jego Matka, która przecież miała być Współodkupicielką rodzaju ludzkiego.

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień szósty - 4 grudnia

 

Rozważanie:

Łaski pełna - gdyż jest pierworodną Córką Ojca Przedwiecznego, wybraną przezeń na Matkę dla Jego Syna i otoczoną specjalnymi względami.

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień siódmy - 5 grudnia

 

Rozważanie:

Łaski pełna - gdyż Jezus, Jej i Boży zarazem Syn, kocha Ją jako swą Matkę i pragnie, by była przez wszystkich czczona, miłowana i wielbiona.

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień ósmy - 6 grudnia

 

Rozważanie:

Łaski pełna - gdyż w szczególny sposób stała się świątynią Ducha Świętego i Jego Oblubienicą, którą On napełnił wyborowymi łaskami więcej niż wszystkie inne stworzenia i przyozdobił cudownymi klejnotami przywilejów. A zatem Maryję, jako tak ściśle złączoną z całą Trójcą Przenajświętszą, chciał Bóg mieć wolną od pierworodnej zmazy, czyli Niepokalaną. I jest Niepokalaną!

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

Dzień dziewiąty - 7 grudnia

 

Rozważanie:

Do Ciebie, o Niepokalana Władczyni serc, chcemy należeć całkowicie i braci naszych zbłąkanych i nie znających Cię też do Twych stóp sprowadzić pragniemy. Praca nad urzeczywistnieniem tego - jest naszym obowiązkiem miłości. Idziemy dziś do Ciebie, by Ci powiedzieć o tym zamiarze i postanowieniu świętym. Ty, o Maryjo Niepokalana, błogosław nam i dopomagaj miłościwie!

 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO: Rycerz Niepokalanej 12/1933 r. - Dla Niepokalanej Matki; Militia Immaculatae

Opracowanie: Radio Chrystusa Króla w Łodzi 

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

332