Stowarzyszenie Prawników "Głos Wolności"

w dniu 22 września 2021 r. skierowało apel

do Abp Stanisława Gądeckiego ws szczepień

 

logo_gloswolnosci.png

 

Szanowni Państwo,

W dniu 22 września 2021 r. skierowaliśmy apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym wezwaliśmy władze kościoła do zaprzestania nakłaniania wiernych do poddania się szczepieniu  Kościół Katolicki nie powinien bezrefleksyjnie zachęcać wiernych do poddania się szczepieniom. Kościół nie ma dostatecznej wiedzy medycznej w promowaniu takich, czy innych zabiegów medycznych i w żaden sposób nie jest uprawniony do wkraczania w tę sferę działalności państwa. Kościół, jak każda osoba prawna, odpowiada za swoje działania, w szczególności te, które wykraczają poza jego kompetencje. Odpowiedzialność ta może zostać skonkretyzowana w każdym indywidualnym przypadku wystąpienia szkody. Świadomość powyższego powinna towarzyszyć wszystkim przedstawicielom Kościoła Katolickiego, w tym również jego najwyższym władzom.

  

gloswolnosci_pismo_1.jpg

gloswolnosci_pismo_2.jpg

gloswolnosci_pismo_3.jpg