Parlament Europejski potępia Polskę

za jej stanowisko w sprawie aborcji po wyroku TK

 

Gmach Trybunału Konstytucyjnego przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a w Warszawie

 

12 LISTOPADA, 2021 ŹRÓDŁO: FSSPX.NEWS

 

Rok po tym, jak Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dzieci z wadami rozwojowymi mają takie same prawa jak inne, w tym prawo do urodzenia, Parlament Europejski przegłosował "potępienie" Polski i żądanie aborcji w tym kraju.

 

Około rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją prawo zezwalające na aborcję w przypadkach wad rozwojowych płodu, uznając, że osoby z wadami rozwojowymi mają takie same prawa jak inne, w tym prawo do życia. To zwycięstwo obrońców prawa do życia.

 

Po tym wyroku jedyne podstawy prawne do dokonania aborcji w Polsce zostały zredukowane do gwałtu, kazirodztwa i poważnego zagrożenia dla zdrowia matki. Parlament Europejski (PE) ponowił w czwartek 11 listopada swój wyrok w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który w swojej interpretacji nakłada niemal całkowity zakaz aborcji.

 

Parlament Europejski uważa to za przykład „upolitycznienia” wymiaru sprawiedliwości, "systemowej zapaści" praworządności i "nielegalności" polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dzieci, które się rodzą, będą miały na ten temat inne zdanie.

 

W wydanym w czwartek oświadczeniu eurodeputowani wezwali polskiego prezydenta Andrzeja Dudę do "szybkiego i pełnego" zagwarantowania dostępu do bezpiecznej, legalnej i bezpłatnej aborcji w jego kraju i zależy im na utrzymaniu przekonania, iż decyzja, wydana 22 października 2020 r., zagraża życiu i zdrowiu kobiet.

 

Ta retoryka jest więcej niż dziwna, ponieważ polskie prawo odnosi się do przyznania osobom niepełnosprawnym takich samych praw jak innym, w tym prawa do życia.

 

Europosłowie wyrazili ubolewanie, że orzeczenie skłania polskie obywatelki do uciekania się do tzw. "ryzykownych" aborcji, do wyjazdu za granicę lub do doprowadzenia ciąży do końca rozwiązania wbrew ich woli, nawet w przypadku poważnej lub śmiertelnej wady rozwojowej płodu, zgodnie z cytowanym tekstem Parlamentu.

 

Eurodeputowani wezwali państwa członkowskie do współpracy i ułatwienia transgranicznego dostępu, aby umożliwić polskim kobietom korzystanie z bezpłatnych i bezpiecznych aborcji w systemach opieki zdrowotnej pozostałych państw.

 

"We wrześniu ubiegłego roku 30-letnia Polka zmarła na septyczną zapaść, ponieważ lekarze odmówili wykonania aborcji ratującej życie. Zamiast tego postanowili poczekać na śmierć płodu z powodu ograniczeń legalnej aborcji w Polsce" – czytamy w tekście wyroku Parlamentu Europejskiego, który nie precyzuje, że aborcja w tym przypadku była legalna.

 

Rozmijanie się z prawdą jest niejednokrotnie najczęściej wykorzystywaną techniką przez zwolenników kultury śmierci. Z drugiej strony, jak wskazują lekarze w Deklaracji Dublińskiej, bezpośrednia aborcja nie jest z medycznego punktu widzenia konieczna do ratowania życia kobiety.

 

Wzbudzający  grozę i odrażenie, powyższy wywód ma tylko jeden cel: wyznaczyć nowy kamień milowy dla potępienia Polski i użycia środków nacisku, takich jak na przykład zawieszenie europejskich subwencji. Módlmy się zatem za Polskę, aby nadal podążała wybraną drogą do zbawienia.

 

Obraz zawierający niebo, droga, zewnętrzne, budynek

Opis wygenerowany automatycznie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

 

Źródło:fsspx.news/fr
Ilustracja: wikipedia

Tłumaczenie dla Radia Chrystusa Króla w Łodzi Maria Jung

 

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

309