UWAGA - WAŻNE - PILNE

Diecezja Rzymska wydała surowe wytyczne Traditionis Custodes : 

zakazuje się wszelkich obrzędów sakramentalnych

oraz zakazuje się Triduum Paschalne!!!

 

https://1.bp.blogspot.com/-jnrGgZjgjEQ/YYrLiJDqu7I/AAAAAAAAIKQ/zYQ0TmErrI4iW4Obb2iuar5d66HlCcD7wCLcBGAsYHQ/w482-h271/de%2Bdonatis.jpeg

Papież Franciszek i Kardynał Angelo DE DONATIS Wikariusz Generalny

 

Kardynał Wikariusz generalny diecezji rzymskiej właśnie opublikował swoje surowe normy dotyczące wdrożenia Traditionis Custodes w diecezji Rzymskiej. Kardynał Angelo de Donatis zakazał odprawiania Mszy Świętych według mszału z roku 1962 podczas Triduum Paschalnego, zgodnie z motu proprio papieża Franciszka Traditionis Custodes. 

 

W liście datowanym na 7 października, ale wydanym 9 listopada, Kardynał Angelo de Donatis napisał, że diecezja rzymska może nadal celebrować zgodnie z Mszałem Rzymskim z roku 1962 w pięciu kościołach w Rzymie z wyjątkiem Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Soboty Wielkanocnej. Kardynał de Donatis w swoim liście zakazał także szafowania sakramentów i święceń sakramentaliów w tradycyjnym rycie rzymskim, według Mszału przedsoborowego.

 

 

11 listopad 2021

Tłumaczenie listu - oryginał na dole artykułu

 

 

Wikariat Rzymu

Rzym, 7 października 2021 [opublikowany 9 listopada 2021]

 

- Do wszystkich kapłanów zaangażowanych

w duszpasterstwo diecezji rzymskiej

- Do wszystkich wiernych diecezji

 

Drodzy zebrani,

 

Diecezja rzymska, przyjmując postanowienia Listu Apostolskiego w formie  motu proprio  Ojca Świętego Franciszka  Traditionis Custodes  z dnia 16 lipca 2021 r., zamierza w niniejszym Liście Pasterskim kontynuować dzieło „ułatwiania komunii kościelnej tym katolikom, którzy czują się związani z jakimiś wcześniejszymi formami liturgicznymi” (Jan Paweł II, Litt. Ap. Motu proprio datae  Ecclesia Dei , 2 lipca 1988), trwającym już od wielu lat w Mieście.

 

W tym celu wydawało się słuszne dalsze prowadzenie żywej miłości duszpasterskiej wobec wiernych, którzy „nie wykluczają ważności i prawomocności reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży” (art. 3 § 1  Traditionis Custodes ), a mimo to pragną uczestniczyć w celebracji Eucharystii zgodnie z  Missale Romanum  z 1962 r. Dla duchowego dobra wiernych należy podać dokładne wytyczne realizacji motu proprio.

 

Motu proprio stanowi, że „księgi liturgiczne ogłoszone przez Świętych Papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem  lex orandi  Rytu Rzymskiego” (art. 1,  Traditionis Custodes ) i dlatego nie jest już możliwe używanie  Rytuału Rzymskiego  i innych ksiąg liturgicznych „starożytnego rytu” do sprawowania sakramentów i sakramentaliów (np.  Rytuału  spowiedzi - pojednania penitentów według starożytnej formy, święcenie sakramentaliów, wody święconej itp.).  Dlatego używanie innych jest obecnie wyraźnie zabronione i dozwolone jest jedynie używanie  Missale Romanum  z 1962 roku.

 

Ponadto wszyscy księża — diecezjalni lub zakonni — pragnący nadal korzystać z uprawnienia do celebracji zgodnie z  Missale Romanum  z 1962 r. na terytorium diecezji rzymskiej, muszą najpierw uzyskać pisemne upoważnienie od biskupa diecezjalnego (por. art. 5,  Traditionis Custodes ).

 

Wszelkie prośby dotyczące realizacji motu proprio należy kierować na piśmie do mnie, Kardynała Wikariusza, który będzie je regulował przez wyznaczonego przeze mnie Komisarza do zwykłego zarządzania wszystkimi wypełnianiami, które należą do kompetencji ordynariusza diecezjalnego, zwłaszcza w celu prawidłowego wykonywania uprawnień przyznanych przez PM dla wiernych, którzy zamierzają skorzystać z prerogatyw w nim przewidzianych. Jest obdarzony władzą delegowaną (por. kan. 131 § 1 KPK), a jego urząd należy oddzielić od przewidzianego w art. 3 § 4 RP, który na chwilę obecną nie zostanie aktywowany w diecezji rzymskiej, gdyż nie jest to konieczne. W rzeczywistości potwierdzam powierzenie  pro tempore Proboszczowi Santissima Trinità dei Pellegrini o troskę o godne sprawowanie liturgii eucharystycznej, a także o zwykłą opiekę duszpasterską i duchową nad tymi wiernymi. Wypełni ten urząd, ożywiany żywą miłością duszpasterską i poczuciem wspólnoty kościelnej; będzie działał w ścisłej komunii i współpracy z wyżej wymienionym operatorem.

 

Mając na uwadze powyższe, niniejszym postanawiam, że Dyrektor Biura Liturgicznego Wikariatu Rzymu będzie pełnił funkcję Komisarza pro tempore w celu realizacji motu proprio  Traditionis Custodes.

 

Przechodząc do pewnych koniecznych konkretnych ustaleń, oświadczam, co następuje:

 

- wszystkie prośby konkretnie związane z art. 3 § 2 motu proprio musi wyraźnie wymieniać kościół lub oratorium, w którym ma być celebrowana (z wyjątkiem kościołów parafialnych, por. art. 3 § 2  Traditionis Custodes );

 

- codziennie, z wyjątkiem Triduum Paschalnego, wierni mogą uczestniczyć w celebracji Eucharystii zgodnie z  Missale Romanum  z 1962 r. w parafii  Santissima Trinità dei Pellegrini  (por. art. 3 § 5  Traditionis Custodes );

 

- w kościołach św. Dominika i św. Sykstusa, św. Celsusa i św. Juliana, św. Józefa w Capo le Case i św. Anny na Lateranie wierni mogą uczestniczyć w celebracji Eucharystii według  Mszału Romanum  z 1962 r., w terminie uzgodnionym z rektorem kościoła i przełożonym, ewentualnie także w niedziele i święta nakazane (z wyłączeniem Triduum Paschalnego);

 

- Czytania będą zawsze ogłaszane w języku włoskim, zgodnie z CE.I. przekład 2008 (por. art. 3 §3,  Traditionis Custodes ).

 

Ufając w ufną akceptację przez wszystkich tego, co przygotowałem, błogosławię was z miłością i towarzyszę wam w modlitwie.

 

Kardynał Angelo DE DONATIS

Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości

dla diecezji rzymskiej


Prot. nie. 1845/21

 

KOMENTARZ REDAKCJI:

Jak się okazuje te przepisy wykonawcze zostały wydane w imieniu papieża Franciszka i mają być wzorem do naśladowania dla innych diecezji na całym świecie. Fakt, że przepisy te zostały opracowane i datowane pod datą 7 października wywołuje kolejny niesmak, dlatego, że 7 października 1571 roku Kościół Katolicki odniósł wielkie zwycięstwo w bitwie morskiej pod Lepanto co ma szczególne znaczenie dla historii świata i kościoła a zatem odgrywa to ważną rolę w tradycyjnych strukturach Kościoła Katolickiego.

 

Oryginalny list Wikariusza Generalnego
KLIKNIJ - aby powiększyć zdjęcia

https://1.bp.blogspot.com/-ZHW0IWb1pb8/YYrKIdfMHLI/AAAAAAAAIJ8/yeClsXDuR1sRQlK03jUW-D-BEUTANAL3ACLcBGAsYHQ/w452-h640/Attuazione_del_M.P._Traditionis_custodes-0_Page_1.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-0c8sm2Yje6I/YYrKNl1UhsI/AAAAAAAAIKA/cN0jc9RTCLYvipp2aDATCfRc7CZT1Lv6ACLcBGAsYHQ/w452-h640/Attuazione_del_M.P._Traditionis_custodes-0_Page_2.jpg

Opracowanie Radio Chrystusa Króla w Łodzi

ŹRÓDŁO: rorate-caeli.blogspot.com

 

 

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

1138