0:00
Regularne katechezy Ks. Marka B¹ka z £odzi
kaædego dnia trzy razy dziennie.
21:00 Apel Jasnogórski, 9:00 i 16:00 Katecheza
Radio Chrystusa Króla w £odzi (C) 2014 - 2022
www.radiochrystusakrola.pl