Poniedziałek, 31 grudnia 2018

Dzień siódmy w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Św. Sylwestra I Papieża i Wyznawcy

 

12_niedziela_w_oktawie_bn.jpg       12-31_sw_sylwester.png

Pontyfikat św. Sylwestra (314—335) wypadł tuż po wydaniu edyktu mediolańskiego, który zakończył epokę prześladowań w cesarstwie rzymskim. Św. Sylwester organizował kult w pierwszych wielkich bazylikach rzymskich i potwierdził uchwały pierwszego soboru powszechnego w Nicei, który potępił błędy Ariusza.

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj wg Liturgii
z Kalendarza Tradycji Katolickiej

Lekcja,

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Tt 3:4-7


Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 

Ewangelia wg Św. Łukasza.
Łk 2:15-20
Onego czasu; Mówili pasterze jeden do drugiego: «Pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan». I spiesząc się przybyli, i znaleźli Maryję i Józefa oraz Dzieciątko złożone w żłobie. A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym Dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się; także i temu, co im mówili pasterze. Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jako im było powiedziane.

t  30 Grudnia 

1 stycznia 2019 u

Przejdź do strony

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2018 ©

klawisz_play.gif