MAJ

12

Czwartek

----------------------
132 / 233

Śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników

 

2 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

 

Święci Nereusz i Achilles, oficerowie rzymscy, zostali ścięci za Domicjana.
Św. Domicylla prawdopodobnie była wnuczką sławnej Flawii Domicylli, której imieniem nazwano część katakumb. Za swoją wiarę została wygnana na wyspę Poncję i tam zmarła z początkiem I wieku.


Św. Pankracy, 14-letni chłopiec, został uwięziony wkrótce po przyjęciu chrztu i ścięty w Rzymie 12 maja 304 roku. W bazylice wzniesionej ku jego czci przez papieża Symmacha gromadzili się nowo ochrzczeni w Białą Niedzielę.

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 5:1-5


Sprawiedliwi staną z wielką stanowczością naprzeciw tych, którzy ich uciskali i zniweczyli ich trudy. Na ten widok zatrwożą się lękiem przeraźliwym i zadziwią z powodu prędkiego a niespodziewanego wybawienia, mówiąc do siebie z żalem i jęcząc w ucisku ducha: «Oto ci, których niegdyś wystawialiśmy na pośmiewisko i jakby na wzgardę. My nierozumni za szaleństwo poczytaliśmy ich życie a koniec ich za czci pozbawiony: a oto, jak zostali oni policzeni między synów Bożych, a udział ich ze Świętymi».

 

EWANGELIA - według Św. Jana, J 4:46-53


Bóg udziela nam swojej łaski w miarę naszej ufności.


Onego czasu: Był dworzanin pewien, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby przyszedł i uleczył syna jego, bo już dogorywał. I rzekł do niego Jezus: «Jeśli nie widzicie znaków i cudów, nie wierzycie». Rzecze do Niego dworzanin: «Panie, przyjdź pierwej, zanim umrze syn mój». Rzecze do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». I uwierzył ów człowiek słowu, które mu powiedział Jezus, i poszedł. A gdy był w drodze, wyszli na jego spotkanie słudzy i oznajmili mówiąc: «Syn twój żyje». Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. I rzekli mu: «Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka». Poznał tedy ojciec, że była to godzina, w której powiedział do niego Jezus: Syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego.

    

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl