MAJ

13

Piątek

----------------------
133 / 232

Św. Roberta Bellarmina

Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

105 rocznica Objawień N.M.Panny w Fatimie 

Matka Boża Fatimska.png

 

05-13_Św_Robert_Bellarmin.pngŚw. Roberta Bellarmina, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

 

Św. Robert urodził się w Montepulciano w Toskanii w roku 1542. Mając 18 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Pracował jako kaznodzieja i profesor teologii w Lowanium i w Rzymie, gdzie był spowiednikiem św. Alojzego Gonzagi. W Rzymie również powstało jego trzytomowe dzieło zbijające błędy protestantów oraz dwa katechizmy. Mniejszy został przetłumaczony na 60 języków. Św. Robert był doradcą trzech papieży.

 

W roku 1599 został kardynałem i arcybiskupem Kapui. Pod koniec życia zrzekł się swoich godności i zamieszkał w domu nowicjatu, w którym umarł w roku 1621.

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 7:7-14


Pragnąłem, a dano mi zrozumienie; i błagałem, a spłynął na mnie duch mądrości. I wyżej ją stawiłem nad królestwa i stolicę, i bogactwo sobie za nic poczytałem w porównaniu z nią. Ani nie przyrównałem jej do drogocennego kamienia: bo wszelkie złoto w porównaniu z nią jest lichym piaskiem, a srebro wobec niej poczytane będzie za błoto.


Ponad zdrowie i piękno umiłowałem ją i postanowiłem mieć ją za światło: bo blask jej jest nie do ugaszenia. A wraz z nią wszelkie dobra na mnie spłynęły, i nieoceniona cześć przez jej ręce, i uradowałem się tym wszystkim: bo szła przede mną owa mądrość, a nie wiedziałem, że to ona jest matką tych wszystkich rzeczy. Nauczyłem się jej bez obłudy i bez zazdrości jej udzielam, a piękna jej nie ukrywam. Bo nieskończonym jest skarbem dla ludzi; a którzy nim się posłużyli, stali się uczestnikami Bożej przyjaźni, zaleceni darami nauki.

 

EWANGELIA - według Mateusza, Mt 5:13-19


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim».

    

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl