MAJ

14

Sobota

----------------------
134 / 231

Wspomnienie N.M.Panny w Sobotę

4 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wsp. Św. Bonifacego Męczennika

wspomnienie_mb_w_sobotę_3.png

 

Introit

Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków.

Ps 44:2

Z mego serca płynie piękne słowo; pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…

Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków.

Wspomnienie Św. Bonifacego, Męczennika.

Św. Bonifacy poniósł śmierć męczeńską w Tarsie, w Małej Azji. Według tradycji św. Bonifacy w czasie męki powtarzał często: «Dziękuję Ci, Jezu Chryste, Synu Boży». W średniowieczu relikwie świętego zostały przeniesione do Rzymu. Prawdopodobnie stało się to 14 maja.

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 24:14-16


Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała wyjątkową rolę w Kościele.


Od początku i przed wiekami jestem stworzona i aż do przyszłego wieku istnieć nie przestanę, a w świętym mieszkaniu Mu posługiwałam. I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w świętym mieście podobnie spoczęłam, a w Jeruzalem moje panowanie. I w narodzie czcigodnym zapuściłam korzenie, i w dziale Boga mego dziedzictwo jego, a przebywanie moje w zgromadzeniu świętych.

 

EWANGELIA - Według Św. Jana, J 19:25-27


Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój!» Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

    

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl