STYCZEŃ

15

Sobota

-----------------------
15 / 350

Św. Pawła,

Pierwszego Pustelnika, Wyznawcy

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wspomninie Św. Maura, Opata

 

01-15_sw_pawel_pustelnik_2Św. Paweł w 15 roku życia udał się na pustynię i tam przeżył 98 lat na modlitwie i surowej pokucie. Zmarł w roku 341. Św. Hieronim napisał jego życiorys, który pociągnął wielu czytelników do naśladowania świętego Pustelnika. Św. Paweł jest patronem Zakonu Paulinów.


Wspomnienie świętego Maura, Opata. Św. Maur, syn senatora Eutychesa, w młodym wieku został oddany na wychowanie św. Benedyktowi. Odznaczył się wzorowym posłuszeństwem i wkrótce stał się jego pomocnikiem w zarządzie klasztoru. We Francji zachowuje się pobożne podanie, że św. Maur przeszczepił regułę św. Benedykta do Galii.

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian, Flp 3:7-12


Celem wysiłków ascetów chrześcijańskich jest udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.


Bracia: Ale to, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa poczytałem za szkodę. I owszem, uznam wszystko za szkodę wobec wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko, i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać. Oby znaleziono mię w Nim, nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa Jezusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę. Ona to sprawi, że poznam Jego samego i potęgę Jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo cierpień Jego przez upodobnienie do Jego śmierci, aby w jakikolwiek sposób dostąpić powstania z martwych. I to nie dlatego, jakobym to już osiągnął albo już stał się doskonałym, ale biegnę za tym, aby jakoś uchwycić to, w co sam zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.

 

EWANGELIA - według Św.  Mateusza, Mt 11:25-30


Onego czasu: Odpowiadając Jezus rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie».

 

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl