SIERPIEŃ

5

Piątek

----------------------
217 / 148

Rocznica Konsekracji Bazyliki N. M. P. Śnieżnej

 

 3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Pierwszy piątek miesiąca 

 

 

 

08-03 NMP - Śnieżnej

 

Dzisiaj obchodzimy rocznicę konsekracji największego z kościołów poświęconych Najświętszej Maryi Pannie w Rzymie, zwanego bazyliką «Najświętszej Maryi Panny Większej». Ufundował go patrycjusz rzymski, któremu Matka Boża wskazała to miejsce budowy przez niezwykły opad śniegu. Kościół ten konsekrował papież Liberiusz w wieku IV. W następnym stuleciu papież Sykstus III przebudował bazylikę i w roku 432 poświęcił ją na nowo Matce Bożej jako pomnik Soboru Efeskiego, który uroczyście ogłosił Jej Boże Macierzyństwo.


Msza wspólna nr 2 Salve, sancta Parens

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 24:14-16


Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała wyjątkową rolę w Kościele.


Od początku i przed wiekami jestem stworzona i aż do przyszłego wieku istnieć nie przestanę, a w świętym mieszkaniu Mu posługiwałam. I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w świętym mieście podobnie spoczęłam, a w Jeruzalem moje panowanie. I w narodzie czcigodnym zapuściłam korzenie, i w dziale Boga mego dziedzictwo jego, a przebywanie moje w zgromadzeniu świętych.

 

EWANGELIA - Według Św. Łukasza, Łk 11:27-28


Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl