SIERPIEŃ

9

Wtorek

----------------------
221 / 144

Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika

 

 3 KLASA -  KOLOR FIOLETOWY

 

Wspomnienie  Św. Romana, Męczennika

 

 

 

08-10_sw_wawrzyniec_diakon_meczennik.jpg

 

Już w IV wieku poprzedzano uroczystość św. Wawrzyńca całonocnym czuwaniem, które kończyło się Mszą o świcie. Msza wigilijna podkreśla hojność św. Wawrzyńca dla ubogich.


Wspomnienie Św. Romana, Męczennika


Św. Roman, żołnierz rzymski i męczennik, został pochowany obok św. Wawrzyńca. Grób jego był często nawiedzany przez pielgrzymów.

 

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 51:1-8; 51:12


Wyznawać Ci będę, Panie i Królu, i wychwalać Cię będę, Boga, Zbawcę mego. Wyznawać będę imieniu Twemu: boś stał się dla mnie wspomożycielem i obrońcą i wybawiłeś ciało me od zguby, od sidła języka nieprawego i od ust trudniących się kłamstwem, a stałeś mi się wobec otaczających mnie wspomożycielem. I według wielkego miłosierdzia Twego imienia uwolniłeś mnie od tych, co ryczeli gotowi na żer, od rąk czyhających na życie moje i od bram udręczenia, które mnie otoczyły, od uduszenia w płomieniu, który mnie ogarnął, a w pośrodku ognia nie spłonęłam. (Wybawiłeś mię) od głębokiej przepaści piekła i od splamionego języka, i od słowa kłamliwego, i od króla niegodziwego, i od niesprawiedliwego języka. Dusza moja do śmierci wielbić będzie Pana, bo wybawiasz tych, którzy Tobie ufają, i wyzwalasz ich z rąk pogańskich, Panie Boże nasz.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza. Mt 16:24-27


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje mnie. Albowiem kto by chciał życie swe zachować, straci je. A kto by stracił życie swe dla mnie, znajdzie je. Bo co za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl