SIERPIEŃ

24

Środa

----------------------
236 / 129

Św. Bartłomieja, Apostoła

 2 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

 

 

 

08-24_Św_Bartłomieja2.png

 

Św. Bartłomiej prawdopodobnie jest identyczny z Natanaelem, którego wprowadził do Chrystusa św. Filip. Z ust Pana Jezusa usłyszał pochwałę: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady». Według Tradycji głosił Ewangelię w Mezopotamii i poniósł męczeństwo przez odarcie ze skóry.

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian, 1 Kor 12:27-31


Bracia: Wy jesteście ciałem Chrystusowym, jedni drugich członkami. I niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc i dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, mówienia językami i tłumaczenia mów. Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami? Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy Wszyscy tłumaczą? Ale wy ubiegajcie się o lepsze dary.

 

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 6:12-19


Onego czasu: Odszedł Jezus na górę modlić się i spędził noc na modlitwie Bożej. A skoro nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał Apostołami: Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona, którego zowią Zelotą, Judę Jakubowego i Judasza Iszkariotę, który był zdrajcą. A gdy z nimi zeszedł, stanął na równinie wraz z rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, znad morza, Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchali i byli uzdrowieni z niemocy swoich. Także i dręczeni przez duchy nieczyste uzdrawiani byli. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, albowiem wychodziła zeń moc, i uzdrawiała wszystkich.

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl