SIERPIEŃ

30

Wtorek

----------------------
242 / 123

Św. Róży z Limy, Dziewicy

 

 

 3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wspomnienie  Śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników

 

 

08-30_św_Róży_z_Limy_2.jpg.png

 

Św. Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, w roku 1586. Od dzieciństwa płonęła gorącą miłością ku Chrystusowi. Mając dwadzieścia lat została tercjarką dominikańską i mimo sprzeciwów rodziny wiodła życie modlitwy i pokuty. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku. Jest to pierwsza kanonizowana święta Ameryki Południowej.


Msza wspólna nr 26 Dilexisti, z wyjątkiem kolekty


Wspomnienie Śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników.


Św. Feliks, kapłan rzymski, zginął jako męczennik z początkiem IV wieku. Razem z nim stracono chrześcijanina o nieznanym imieniu. W aktach męczeńskich nazwano go «Dołączony», po łacinie «Adauctus» i pogrzebano razem ze św. Feliksem.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian, 2 Kor 10:17-18; 11:1-2


Bracia: Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony. Zechciejcie znieść i mnie. Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą Chrystusowi.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza, Mt 25:1-13

 

Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. Ale pięć głupich, wziąwszy lampy, nie zabrały ze sobą oliwy, mądre natomiast wzięły oliwy w naczynia swoje wraz z lampami. A gdy się oblubieniec opóźniał, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły.


Wszakże o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi, wynijdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły lampy swoje. Głupie zaś rzekły do mądrych: Dajcie nam waszej oliwy, bo gasną lampy nasze. Odpowiedziały mądre, mówiąc: Aby snadź nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one poszły kupować, przybył oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na gody. A zamknięto drzwi. W końcu przyszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! A on, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam, że was nie znam.


Czuwajcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny».

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl