SIERPIEŃ

31

Środa

----------------------
243 / 122

Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy

 

 3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

 

 

08-31_Św_Rajmund_NonnataŚw. Rajmund urodził się w Katalonii w roku 1204. Wstąpił do świeżo założonego zakonu Matki Bożej od Wykupu Jeńców i wyjechał do Afryki, aby wykupywać chrześcijan z niewoli muzułmańskiej. Gdy zabrakło pieniędzy, sam oddał się w niewolę. Poniewaź pozyskał dla wiary katolickiej wielu mahometan, zadano mu liczne cierpienia i uwięziono. Wykupiony z niewoli wrócił do Hiszpanii i dowiedział się, że papież Grzegorz IX mianował go kardynałem. Zmarł gotując się do podróży do Rzymu w roku 1240.

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 31:8-11


Błogosławiony mąż, który okazał się bez zmazy i który nie ubiegał się za złotem, i nadziei nie pokładał w pieniądzach i skarbach. Któż to jest? – a chwalić go będziemy. Bo w życiu swym dziwów dokonał. Kto w tej sprawie jest doświadczony i doskonały, będzie miał wieczną chwałę: który mógł przestąpić, a nie przestąpił, źle czynić, a nie uczynił; przeto pewne są skarby jego u Pana, a jałmużny jego wysławiać będzie zgromadzenie świętych.

 

EWANGELIA - Według Św. Łukasza, Łk 12:35-40


Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl