WRZESIEŃ

10

Sobota

----------------------
253 / 112

Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy

 

 3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

 

09-09_Św_Mikołaja_z_Tolentino.png

 

Św. Mikołaj urodził się w Fermo (Italia) w roku 1245. Mając jedenaście lat pod wpływem kazania jednego z pustelników św. Augustyna wstąpił do tego zakonu. Żył świątobliwie najpierw w eremie Pessaro, a później w Tolentino i tam zmarł 10 września 1305 roku.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 1 Kor 4:9-14


Bracia: Widowiskiem staliśmy się dla świata, dla Aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie; my słabi, a wy mocni, wy we czci, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkują nas, i tułamy się, i mozolimy się, pracując swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy, prześladują, a my znosimy, potwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie żeby was zawstydzić to piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 12:32-34


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarbiec niewyczerpany w niebiesiech, dokąd złodziej się nie zbliży i gdzie mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl