WRZESIEŃ

22

Czwartek

----------------------
265 / 100

Św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy

 

 2 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wspomnienie Św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników

 

 

 

09-22_Sw_Tomasza_z_Villanueva.png

 

Św. Tomasz urodził się pod Villanueva w Kastylii w roku 1488. Ukończywszy z odznaczeniem studia uniwersyteckie w Alcala wstąpił do zakonu Augustianów. Jako prowincjał Andaluzji wysłał pierwszych misjonarzy augustiańskich do Meksyku. W roku 1544 mimo sprzeciwu został mianowany arcybiskupem Walencji. Broniąc Morysków występował otwarcie przeciw hiszpańskiej inkwizycji. Wszystko, co miał, rozdawał ubogim. W chwili swojej śmierci, nie posiadał nawet łóżka. Zmarł w roku 1555.


Msza wspólna nr 18 Statuit z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii.


Wspomnienie śś. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników.


Św. Maurycy, dowódca legionu tebańskiego, i jego towarzysze ponieśli śmierć męczeńską z końcem III wieku pod Agaunum (dzisiejsze st. Moritz). Z końcem wieku IV św. Teodor, biskup z Martigny, odnalazł ich grób. Wzniesiono nad nim bazylikę, która stała się wkrótce celem licznych pielgrzymek.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 44:16-27; 45:3-20


Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu i okazał się sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się pojednaniem. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Przeto na mocy przysięgi sprawił Pan, iż rozrósł się on w ludzie Jego. Dał mu błogosławieństwo dla wszystkich narodów i przymierze swoje utwierdził nad głową jego. Uznał go przez swe błogosławieństwa, zachował dlań swe miłosierdzie, (tak iż) znalazł on łaskę w oczach Pańskich. Wobec królów uczynił go wielkim i dał mu wieniec chwały. Postanowił z nim wieczne przymierze i dał mu najwyższe kapłaństwo, i w chwale go uszczęśliwił, by sprawował władzę kapłańską i czci doznawał dla Jego imienia, i składał Mu godną ofiarę kadzenia ku wdzięcznej wonności.

 

EWANGELIA - według Mateusza, Mt 25:14-23


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Człowiek pewien odjeżdżając daleko, zwołał sługi swoje i oddał im majętność swoją. I jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden: każdemu według jego zdolności. I wnet odjechał. A ten, który był wziął pięć talentów, poszedł i zarabiał nimi, a zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który dwa otrzymał, zyskał drugie dwa. Ale ten, który otrzymał był jeden, odszedłszy, zakopał go w ziemi i skrył pieniądze pana swego.


A po długim czasie wrócił pan sług onych i począł rozliczać się z nimi. I przystąpiwszy ten, który pięć talentów otrzymał, wręczył mu drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twego. Przystąpił też i ten, który dwa talenty otrzymał, i rzekł: Panie, dałeś mi dwa talenty, otom zyskał drugie dwa. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twojego.»

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl