WRZESIEŃ

27

Wtorek

----------------------
270 / 95

Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników

 

3 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

Rocznica śmierci Ks. Piotra Skargi

 

 

09-27_Sw_Kosmy_i_Damiana_2.png

 

Święci bracia Kosma i Damian ponieśli śmierć za wiarę w Azji Mniejszej z początkiem wieku III. Według Tradycji byli lekarzami i bezinteresownie leczyli ubogich. Imiona ich wymienia się w kanonie Mszy świętej.

Rocznica śmierci Ks. Piotra Skargi


27 września 1612 roku zmarł sługa Boży ksiądz Piotr Skarga Jezuita, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, czołowy przedstawiciel kontrreformacji w Polsce.

 

Pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego, znakomity orator, pisarz, autor niezwykle poczytnych żywotów świętych oraz kazań sejmowych.

 

Nauczanie księdza Piotra Skargi wciąż pozostaje aktualne i powinniśmy czerpać z jego dorobku także i dzisiaj. Gdyby kazania księdza Skargi zostały wysłuchane za jego życia, z pewnością nie tylko nie doszłoby do rozbiorów Polski ale i dalszych tragicznych losów naszego kraju.

 

Kaznodzieja poruszał trudne tematy, także dotyczące wschodniego sąsiada i wskazywał na mierność polskiej klasy politycznej.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 5:16-20


Sprawiedliwi żyć będą na wieki i u Pana jest ich zapłata, a troska o nich u Najwyższego. Przeto otrzymają wspaniałe królestwo i diadem przepiękny z ręki Pańskiej: bo prawicą swą rządzić nimi będzie i świętym swym ramieniem bronić ich będzie. Żarliwa miłość Jego weźmie zbroję i uzbroi stworzenie dla pomsty na nieprzyjaciołach. Przywdzieje zamiast pancerza sprawiedliwość, a za szyszak weźmie sąd niezawodny. Za nieodpartą tarczę weźmie słuszność.

 

EWANGELIA - według Łukasza, Łk 6:17-2


Msza Sapientiam została ułożona na uroczystość świętych lekarzy Kosmy i Damiana. Dlatego pierwsza część Ewangelii opowiada o uzdrowieniach.


Onego czasu: Gdy Jezus zszedł z góry, stanął na równinie wraz z rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, znad morza, Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchali i byli uzdrowieni z niemocy swoich. Także i dręczeni przez duchy nieczyste uzdrawiani byli. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, albowiem wychodziła zeń moc i uzdrawiała wszystkich.


A On, podniósłszy oczy na uczniów swoich, mówił: «Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem będziecie się weselić.


Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, i złorzeczyć wam będą, i zniesławiać imię wasze jako złe, dla Syna Człowieczego. Weselcie się dnia onego, a radujcie, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebiesiech».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl