PAŹDZIERNIK

4

Wtorek

----------------------
277 / 88

Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy

 

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

 

10-04_sw_franciszek

 

Jan Bernadone urodził się w Asyżu w roku 1182 jako syn zamożnego kupca. Z powodu zamiłowania do języka Francuskiego nazywano go «Francesco». Jako młodzieniec prowadził początkowo beztroskie życie, ale pod wpływem łaski Bożej porzucił je i obrał całkowite ubóstwo.


Gdy zebrali się koło niego towarzysze, założył zakon Braci Mniejszych, którzy oddawali się wędrownemu kaznodziejstwu. Później z pomocą św. Klary założył zakon żeński, nazwany drugim zakonem, a wreszcie dla ludzi świeckich założył trzeci zakon pokutujących. Przez swój przykład i założone przez siebie instytucje św. Franciszek wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwernii stygmaty Męki Pańskiej. Umarł w Asyżu 4 października 1226 roku i w dwa lata później został kanonizowany.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, Gal 6:14-18


Bracia: Ale co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A nad wszystkimi, którzy się tego prawidła trzymają, i nad Izraelem Bożym pokój i miłosierdzie. W końcu niechaj mi nikt me sprawia trudności, bo ja blizny Pana Jezusa na własnym ciele noszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza, Mt 11:25-30


Onego czasu: Odpowiadając Jezus rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić.


Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie».

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl