PAŹDZIERNIK

8

Sobota

----------------------
281 / 84

Św. Brygidy, Wdowy

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wspomnienie Śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apuliusza, Męczenników

 

 

10-08_Św_Brygidy_2.pngŚw, Brygida urodziła się w Uppsali w roku 1303. Należala do rodziny królewskiej i została bardzo wcześnie wydana za mąż. Wychowała ośmioro dzieci, a wśród nich św. Katarzynę. Za jej zgodą mąż wstąpił do zakonu Cystersów. Po jego śmierci św. Brygida założyła zakon Najświętszego Zbawiciela (Brygidki). Piętnaście lat przebyła w Rzymie, zabiegając o powrót papieża z Awinionu i reformę Kościoła.


Odbywszy pielgrzymkę, do Ziemi Świętej, zmarła w Rzymie 23 lipca 1373 roku. Św. Brygida była obdarzona niezwykłymi łaskami mistycznymi. Przepowiedziała upadek Krzyżaków, jako karę za ich zbrodnie.


Msza wspólna nr 29 Cognovi, z wyjątkiem kolekty.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, 1 Tm 5:3-10


Najmilszy: Szanuj wdowy, które prawdziwie są wdowami. Lecz jeśli która wdowa ma dzieci lub wnuków, niech uczy się naprzód domem swoim zarządzać i wypłacać się rodzicom, bo to miłe jest u Boga. A która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niechaj ma nadzieję w Bogu i trwa na prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Bo która w rozkoszach żyje, już za życia jest umarłą. A to przykazuj, aby były nienaganne. Jeśli kto o swoich, a zwłaszcza o domownikach, nie ma pieczy, wiary się zaparł i gorszy jest od poganina. Wdowę należy obierać nie młodszą niż lat sześćdziesięciu, która miała jednego tylko męża i ma za sobą świadectwo dobrych uczynków, że dzieci wychowała, że była gościnna, że nogi świętym obmywała, że wspomagała będących w potrzebie i że wszelkie dobre uczynki wypełniała.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza, Mt 13:44-52


Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a przejęty radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę.
Również podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, poszukującemu pięknych pereł. A znalazłszy jedną perłę kosztowną, poszedł i sprzedał wszystko, co miał, i nabył ją.
Również podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I wyciągnąwszy ją, gdy była pełna, i usiadłszy na brzegu, dobre powybierali do naczyń, a złe precz wyrzucili.
Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą Aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Mówią Mu: «Tak».
Rzekł im: «Przeto każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl