PAŹDZIERNIK

10

PONIEDZIAŁEK

----------------------
283 / 82

 

Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy

 

3 KLASA KOLOR BIAŁY

 

 

Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie 1621 r.

 

 

10-10_Św_Franciszek_Borgiasz.png


Św. Franciszek Borgiasz urodził się w Gandii w 1510 roku. Wzorowo wypełniał obowiązki wicekróla Katalonii i ojca licznej rodziny. Po śmierci żony, w roku 1546 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W życiu zakonnym odznaczał się wielką pokorą. W roku 1565 został wybrany trzecim z kolei generałem zakonu. Rozszerzył działalność zakonu w Europie i Ameryce Łacińskiej. Zmarł w Rzymie 1 października 1572 roku.


     Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie 1621 r.

 

W roku 1621 sułtan turecki Osman z olbrzymią armią wyruszył na podbój Polski. Niewielka armia polska broniła się w obozie warownym pod Chocimiem. Mimo śmierci hetmana Chodkiewicza, dzięki wyraźnej pomocy Bożej, Polacy wytrzymali zwycięsko oblężenie i zawarli korzystny pokój w momencie, kiedy w obozie polskim brakło już amunicji i żywności. Król Zygmunt III uprosił u Stolicy Świętej specjalne święto dziękczynne.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 45:1-6


Umiłowany przez Boga i ludzi, którego pamięć jest błogosławiona. Pan dał mu chwałę podobną jako innym świętym, uczynił go potężnym na postrach nieprzyjaciół, a na jego słowa uśmierzał srogie klęski. On go też wsławił wobec królów, dawał przezeń rozkazy ludowi swemu i dozwolił mu oglądać chwałę swoją. Dla jego wiary i łagodności poświęcił go i wybrał spośród wszystkich ludzi. Pozwolił mu słyszeć swój głos i wprowadził go do obłoku. Sam mu też zwierzył swe przykazania, prawa żywota i umiejętności.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza, Mt 19:27-29


Onego czasu: Piotr powiedział do Jezusa: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc otrzymamy?» A Jezus rzekł im: «Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną m poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl