PAŹDZIERNIK

19

ŚRODA

----------------------
292 / 73

 

Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

 

 

10-19_sw_piotra_a_alkantary_2.jpg.png

Piotr Garavito urodził się w Alkantarze w 1499 roku. W szesnastym roku życia wstąpił do zakonu Franciszkanów. Później założył nową surową gałąź zakonną i wspomagał św. Teresę w reformie Karmelu. Gorące nabożeństwo do Męki Pańskiej zrodziło w nim umiłowanie surowych umartwień, które zdaniem św. Teresy przekraczały ludzkie siły. Zmarł 18 października 1562 roku.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Filipian,Flp 3:7-12


Celem wysiłków ascetów chrześcijańskich jest udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.


Bracia: Ale to, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa poczytałem za szkodę. I owszem, uznam wszystko za szkodę wobec wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko, i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać. Oby znaleziono mię w Nim, nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa Jezusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę. Ona to sprawi, że poznam Jego samego i potęgę Jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo cierpień Jego przez upodobnienie do Jego śmierci, aby w jakikolwiek sposób dostąpić powstania z martwych. I to nie dlatego, jakobym to już osiągnął albo już stał się doskonałym, ale biegnę za tym, aby jakoś uchwycić to, w co sam zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.

 

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 12:32-34


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarbiec niewyczerpany w niebiesiech, dokąd złodziej się nie zbliży i gdzie mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl