PAŹDZIERNIK

22

SOBOTA

----------------------
295 / 70

 

Wspomnienie N.M.Panny w sobotę

 

 4 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

Rocznica śmierci Prymasa Polski Augusta Hlonda

 

 

wspomnienie_mb_w_sobote_9.png

Obraz Matki Bożej Łaskawej nad Ołtarzem w Kościele o. Pio w San Giovanni Rotondo

 

5 Msza o N. M. P. – Salve, Sancta Parens

 

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie

 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:


I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu.

 

Rocznica Śmierci Prymasa Polski Augusta Hlonda

 

10-22_Rocznica_Śmierci_Prymasa_Hlonda.png

 

22 października 1948 roku zmarł Prymas Polski, Kardynał August Hlond, urodzony w 1881 roku. W 1896 roku wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego. W roku 1925 został Biskupem katowickim, a w roku 1926 Arcybiskupem Gnieźnieńsko - Poznańskim i Prymasem Polski. Rok później otrzymał tytuł Kardynała.

 

Skutecznie sprzeciwiał się planom przyjęcia przez II RP prawa małżeńskiego, które wprowadzałoby w całej Polsce świeckie małżeństwa cywilne i rozwody. Wiele wysiłku włożył w organizację w kraju Akcji Katolickiej.

 

Zgodnie z Encykliką Papieża Piusa XI "Quas Primas" i jego słowami: "Pax Christi in regno Christi - Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym", Kardynał August Hlond szerzył w całym Kościele kult Chrystusa Króla. W 1932 roku w Poznaniu poświęcił pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. 25 czerwca 1937 roku z jego inicjatywy odbył się Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ku czci Chrystusa Króla.

 

Od września 1939 roku przebywał w Rzymie, następnie wyjechał do Francji, gdzie starał się informować opinię światową o tragicznych losach Polski i Polaków.

 

W lutym 1944 roku został internowany przez Niemców. 20 lipca 1945 roku wrócił do Polski w wyniku reformy organizacyjnej, którą Stolica Apostolska przeprowadziła z jego inicjatywy. Stanął na czele diecezji Warszawsko – Gnieźnieńskiej. 8 września 1946 roku w Częstochowie poświęcił naród polski Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

 

Zmarł w szpitalu Sióstr Elżbietanek na Mokotowie po udanej operacji wyrostka robaczkowego. Władze komunistyczne podały, że była to infekcja niewiadomego pochodzenia.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Syracydesa, Syr 24:14-16


Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała wyjątkową rolę w Kościele.


Od początku i przed wiekami jestem stworzona i aż do przyszłego wieku istnieć nie przestanę, a w świętym mieszkaniu Mu posługiwałam. I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w świętym mieście podobnie spoczęłam, a w Jeruzalem moje panowanie. I w narodzie czcigodnym zapuściłam korzenie, i w dziale Boga mego dziedzictwo jego, a przebywanie moje w zgromadzeniu świętych.

 

EWANGELIA - według Łukasza, Łk 11:27-28


Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl