PAŹDZIERNIK

24

PONIEDZIAŁEK

----------------------
297 / 68

 

Św. Rafała Archanioła

 

 

4 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

 

 

10-24_sw_rafala_2.jpg.png

 

Imię Rafał znaczy «Bóg leczy». Księga Tobiasza opowiada, że św. Rafał towarzyszył młodemu Tobiaszowi w podróży, uwolnił jego małżonkę Sarę od prześladowania ze strony złego ducha i przywrócił wzrok staremu Tobiaszowi (kolekta, lekcja). Św. Rafał jest czczony jako patron podróżnych i chorych.

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Księgi Tobiasza, Tob 12:7-15

 

W one dni: Rzekł Rafał do Tobiasza: «Dobrze jest ukrywać tajemnicę królewską, rzeczą natomiast zaszczytną jest jest ujawniać dzieła Pańskie i wysławiać. Dobra jest modlitwa połączona z postem, a jałmużna lepsza od zbierania skarbowy złota, bo jałmużna uwalnia od śmierci i ona to oczyszcza z grzechów i sprawia, iż dostępuje się miłosierdzia i życia wiecznego. Ci zaś, co grzeszą i nieprawość czynią, są wrogami swej duszy. Objawiam więc wam prawdę, a nie będę zakrywać przed wami tajemniczej mowy. Gdy modliłeś się ze łzami i grzebałeś umarłych, i zostawiałeś posiłek twój, a ukrywałeś w domu twym w ciągu dnia zmarłych i nocą ich grzebales, ja modlitwę twoją ofiarowałem Panu. A że miłym byłeś Bogu, potrzeba było, by próba cię doświadczyła. I teraz Pan posłał mnie, bym cię uzdrowił, a Sarę, żonę syna twego, uwolnił od złego ducha. Ja bowiem jestem Anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed obliczem Pana».

 

EWANGELIA - Według Św. Jana J 5:1-4


Onego czasu. Było święto żydowskie i przyszedł Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie sadzawka owcza, po hebrajsku zwana Betsajda, mająca pięć krużganków. W nich to leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, paralityków, czekających poruszenia wody. A Anioł Pański zstępował od czasu do czasu do sadzawki i poruszała się woda. I kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty niemocą.

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl