MAJ

26

Piątek

----------------------
146 / 219

 

Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy

 

3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika.

 

 

05-26_Św_Filip_Nereusz.png

 

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W roku 1533 przeniósł się do Rzymu i tam spędził resztę życia. Do roku 1551 był prywatnym wychowawcą, a równocześnie studiował filozofię i teologię oraz pełnił liczne dzieła miłosierdzia. W roku 1551 otrzymał święcenia kapłańskie i poświęcił się pracy nad młodzieżą. Z czasem założył zgromadzenie świeckich księży zwanych Oratorianami. Ponadto św. Filip popierał studia kościelne, był kierownikiem dusz i doradcą papieży. Motorem jego działalności było głębokie życie wewnętrzne obfitujące w przeżycia mistyczne. Teksty mszalne zwracają uwagę na jego gorącą miłość ku Bogu. Św. Filip zmarł 26 maja 1595 roku.

 

Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika.

Św. Eleuteriusz, dwunasty następca św. Piotra, rządził Kościołem w latach 175-189.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 7:7-14


Pragnąłem, a dano mi zrozumienie; i błagałem, a spłynął na mnie duch mądrości. I wyżej ją stawiłem nad królestwa i stolicę, i bogactwo sobie za nic poczytałem w porównaniu z nią. Ani nie przyrównałem jej do drogocennego kamienia: bo wszelkie złoto w porównaniu z nią jest lichym piaskiem, a srebro wobec niej poczytane będzie za błoto.

Ponad zdrowie i piękno umiłowałem ją i postanowiłem mieć ją za światło: bo blask jej jest nie do ugaszenia. A wraz z nią wszelkie dobra na mnie spłynęły, i nieoceniona cześć przez jej ręce, i uradowałem się tym wszystkim: bo szła przede mną owa mądrość, a nie wiedziałem, że to ona jest matką tych wszystkich rzeczy. Nauczyłem się jej bez obłudy i bez zazdrości jej udzielam, a piękna jej nie ukrywam. Bo nieskończonym jest skarbem dla ludzi; a którzy nim się posłużyli, stali się uczestnikami Bożej przyjaźni, zaleceni darami nauki.

 

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 12:35-40


Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2023 ©

www.radiochrystusakrola.pl