WRZESIEŃ

16

Sobota

----------------------
259 / 106

 

 

Św. Korneliusza Papieża Męczennika

Cypriana Biskupa i Męczennika

 

3 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

Wspomnienie Śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników.

 

 

09-16_Św_Korneliusza.png

 

Św. Korneliusz, rzymianin z pochodzenia, rządził Kościołem w latach 251 - 253. Bronił jedności Kościoła zwalczając schizmę Nowacjana. Zmarł na wygnaniu w Civitavecchia 16 września 253 roku. Św. Cyprian był adwokatem w Kartaginie. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo został kapłanem, a później biskupem Kartaginy. Dzięki swojej wiedzy i świętości wywierał wielki wpływ na cały Kościół. Jego korespondencja z papieżem Korneliuszem stanowi świadectwo prymatu biskupa rzymskiego. Został ścięty za wiarę 14 września 258 roku, gdy w Rzymie odbywało się przeniesienie relikwii św. Korneliusza. Imiona obydwu Męczenników wymienia się w kanonie Mszy świętej.


Św. Eufemia została umęczona w Chalcedonie. W bazylice zbudowanej na jej grobie odbył się sobór powszechny.


Św. Łucja, Męczennica z Syrakuz, jest czczona osobnym świętem 13 grudnia. Bliższe okoliczności męczeństwa św. Geminiana nie są znane.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 3:1-8


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim zrozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich, jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

 

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 21:9-19

 

Wszystkie prześladowania, jakich doznają męczennicy, stanowią część długiej próby, którą Kościół przechodzi w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Próba ta została zapowiedziana i stanowi stałą część życia Kościoła.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej, a nie zaraz koniec». Wtedy mówił im: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będą strachy i znaki wielkie z nieba.

Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego. A stanie się to wam na świadectwo.

Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie. Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was. I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego, a nawet włos z głowy waszej nie zginie. Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2023 ©

www.radiochrystusakrola.pl