WRZESIEŃ

19

Wtorek

----------------------
262 / 103

 

 

Św. Januarego, Biskupa
i Towarzyszy, Męczenników

 

3 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

 

 

09-19_sw_january

 

Św. January był biskupem Benewentu. W roku 305 został ścięty wraz z 6 towarzyszami w Puteroli pod Neapolem. Relikwie jego spoczywają w Neapolu. Trzy razy w roku powtarza się w Neapolu «cud św. Januarego». Zakrzepła krew Męczennika, przechowywana w dwu ampułkach, po ustawieniu przed relikwiarzem z głową Świętego staje się płynna i burzy się. Zjawisko to jest notowane od roku 1389.

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Listu świętego Pawła do Hebrajczyków, Hbr 10:32-38


Bracia: Przypomnijcie sobie dni dawniejsze, w których po swym oświeceniu przetrwaliście udręki w wielkiej walce, wtedy, gdyście się stali widowiskiem przez zniewagi i uciski, i wtedy, gdyście się stali uczestnikami tych, co tegoż doświadczyli. Albowiem cierpieliście wspólnie z uwięzionymi i nawet zrabowanie waszego mienia przyjęliście z weselem, wiedząc, że posiadacie majętność lepszą i trwalszą.

Nie traćcież więc otuchy waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam tylko cierpliwości, abyście, spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Bo już za niewielką chwilę przyjdzie, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyje.

 

EWANGELIA - według Św. Mateusza, Mt 24:3-13


Onego czasu: Gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: «Powiedz nam, kiedy to będzie i co to za znak przyjścia Twego i końca świata?» A odpowiadając Jezus rzekł im: «Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Usłyszycie bowiem o wojnach i o wieściach wojennych.

Baczcie, abyście się nie trwożyli, gdyż stać się to musi i nie na tym koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą zarazy, głód i miejscami trzesienia ziemi. A wszystko to dopiero początki boleści. Wtedy wydadzą was na udręczenie i zabijać was będą, i bedziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. Wówczas wielu podda się zgorszeniu i wydadzą jeden drugiego, i jeden drugiego nienawidzić będą. I wielu fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu. A ponieważ rozmnoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu. A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2023 ©

www.radiochrystusakrola.pl