WRZESIEŃ

23

Sobota

----------------------
266 / 99

 

 

Sobota Suchych Dni Września

 

2 KLASA - KOLOR FIOLET

 

Wsp. Św. Linusa Papieża i Męczennika

Św. Tekli Dziewicy i Męczennicy

Rocznica śmierci o. Pio z Pietrelciny

 

 

Suche_Dni_Września.png

 

Pierwsze lekcje dzisiejszej Mszy wspominają dwa święta obchodzone przez Żydów w jesieni: Święto Oczyszczenia oraz Święto Namiotów. Obchodząc te święta Izraelici spełniali obowiązek wynagrodzenia za grzechy i obowiązek wdzięczności. Jest to myśl przewodnia Suchych Dni jesiennych. W następnych lekcjach słyszymy zapewnienie, że Pan Bóg łaskawie przyjmie naszą pokutę, odpuści grzechy i obdarzy swoją łaską. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości. Ewangeliczna przypowieść o niepłodnej fidze okazuje nam miłosierdzie Zbawiciela, który przez zasługi swojej ofiary wyprasza nam czas do poprawy.

 

We Mszy konwentualnej oraz we Mszy ze święceniami odczytuje się wszystkie modlitwy i lekcje. Natomiast w innych Mszach po 1 graduale można odmówić Dominus vobiscum i drugą modlitwę bez Flectamus genua, po czym bezpośrednio czyta się 6 lekcję.

 

Wspomnienie Św. Linusa, Papieża i Męczennika.

 

09-23_sw_linus_papiez

 

Św. Linus był bezpośrednim następcą św. Piotra na stolicy rzymskiej. Zmarł około roku 79. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy Świętej.

 

Msza wspólna nr 8 Si diligis.

 

Wspomnienie św. Tekl

 

Św. Tekla, dziewica z Małej Azji, poniosła męczeństwo za Chrystusa około roku 100. Kult jej rozpoczął się w II wieku.

 

W roku 1968 - 23 września zmarł Św. o. Pio

 

09-23_Św_Linusa_Św_O_Pio.png

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

LEKCJA - Czytanie z Księgi Kapłańskiej, Kpł 23:26-32


W Święto Oczyszczenia odbywała się jedna z najuroczystszych ofiar Starego Przymierza. Arcykapłan wchodził z krwią zwierząt ofiarnych do miejsca Najświętszego. Była to zapowiedź ofiary Chrystusa (porównaj 6 lekcję).

W one dni: Przemówił Pan do Mojżesza i rzekł mu: «Dziesiąty dzień tego miesiąca siódmego jest dniem Oczyszczenia; będziecie mieli zwołanie święte, umartwicie postem dusze wasze i złożycie ofiary całopalne Panu. Tego dnia nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo jest to dzień oczyszczenia, abyście się oczyścili przed Panem, Bogiem waszym. Każda osoba, która nie umartwi się tego dnia, będzie wykreślona ze swojego narodu i każda osoba, która by wykonała jakąkolwiek pracę tego dnia, zatracę ją wpośród jej narodu. Żadnej pracy nie wykonacie. Jest to prawo wieczne dla potomnych waszych we wszystkich miejscach waszego zamieszkania. Będzie to dla was szabat, odpoczynek zupełny i umartwicie (postem) dusze wasze; dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczoru do wieczoru zachowacie odpoczynek wasz» – mówi Pan wszechmogący. Bogu dzięki.

 

EWANGELIA - według Łukasza, Łk 13:6-17


Onego czasu: Mówił Jezus do rzesz tę przypowieść: «Człowiek pewien miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedł szukać na nim owocu, ale nie znalazł. I rzekł do uprawiającego winnicę: Oto przez trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je więc; po cóż jeszcze ziemię zajmuje?» A on odpowiadając rzekł mu: «Panie, zostaw je i na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, czy też nie wydałoby owocu, a jeśli nie, wytniesz je później».

Nauczał też w szabat w synagodze ich. A oto niewiasta, która od osiemnastu lat cierpiała, była pochylona tak, że nie mogła żadną miarą spojrzeć w górę. Gdy ją tedy ujrzał Jezus, przywołał ją do siebie i rzekł jej: «Niewiasto, uwolniona jesteś od niemocy swojej». I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.

W odpowiedzi jednak przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w szabat, mówił do rzeszy: «Jest sześć dni, w które należy pracować, w te dni więc przychodźcie po uleczenie, a nie w dzień szabatu». A Pan odpowiadając mu rzekł: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje wołu swego albo osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić w dzień szabatu? A czyż tej córki Abrahamowej, którą związał szatan od osiemnastu lat, nie należało od więzi tej uwolnić w dzień szabatu?» I gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, a cały lud radował się ze wszystkiego, co chwalebnie działo się przezeń.

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2023 ©

www.radiochrystusakrola.pl