KALENDARZ TRADYCJI KATOLICKIEJ A.D. 2017

90

MARZEC

31

275

FIOLET

Pištek

3 kl

feria Wielkiego Postu