Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

http://kongresdlachrystusakrola.pl/zdjecia/krol_01.jpg 

„ Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny...”

 Encyklika Świętego Papieża Piusa XI,

QUAS PRIMAS

"Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bożej, ani świętych Apostołów, Męczenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidzący Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piekło."

 

Św. Maksymilian Maria Kolbe

„Niewierni żydzi przez odrzucenie i ukrzyżowanie Chrystusa poprzez całe dzieje nie ustawali   w   wysiłkach   skierowanych przeciwko społecznemu królowaniu Chrystusa i zawsze wspierali prześladowców Kościoła, a w szczególności muzułmanów i protestantów...”

 

Kazanie Biskupa Donalda J. Sanborna

 Radio Chrystusa Króla w Łodzi, www.radiochrystusakrola.pl