00:00/00:00
LICZNIK: 1049
Ostatnia katecheza Ks. Marka Bąka z godziny 16:00
Bieżące katechezy Ks. Marka o godz. 21:00, 9:00, 16:00
 
Więcej XMB i na antenie http://radiochrystusakrola.pl
RADIO-LIVE

 WSPARCIE 

 SUB