Lektura Pisma Świętego - Ewangelia św. Marka, rozdziały 10 - 13