Powtórka audycji dla Polonii 2023 - 09-18 - Poniedziałek