Powtórka audycji dla Polonii, Poniedziałek, 4-03-2024 -