Powtórka adycji dla Polonii, Poniedziałek 19-10-2020 -