Wywiad z arcybiskupem Janem Paw³em Leng¹, Licheń 1-11-2016


 

LINK: http://radiochrystusakrola.pl/video/wywiad_z_abp_janem_pawlem_lenga_lichen_1-11-2016.mp4