000 Rozpoczęcie podkład muzyczny...

001 Wiara to funkcjonująca wiecz...

002 Ludzie składają sobie życzenia.

003 Wiara jest darem Boskim........

004 Tajemnicza postać antychrysta..

005 Pan Bóg dotyka łaską...........
Regularne katechezy Ks. Marka Bąka z Łodzi
każdego dnia trzy razy dziennie.
21:00 Apel Jasnogórski, 9:00 i 16:00 Katecheza
Radio Chrystusa Króla w Łodzi (C) 2014 - 2022
www.radiochrystusakrola.pl