000 Rozpoczęcie podkład muzyczny... 710

001 Grzesznik nie jest w stanie.... 100

002 Spróbuj sobie wyobrazić........ 54

003 Nieskończony Bóg objawił się... 46

004 Ujawnienia Boga jako Ojca...... 39

005 Odpowiedz Jana Chrzciciela..... 35

006 Bojaźń Boża początkiem......... 39

007 Szczytem Mądrości jest......... 39

008 Księga Mądrości mówi........... 35

009 Wiara dana człowiekowi......... 37

010 Wszyscy ludzie szukają......... 49

011 Wzorem dla wierzących jest..... 39

012 Znajomość Prawdy jest.......... 42

013 Przyjście mędrców do Jezusa.... 34

014 Antychryst na końcu czasów..... 53

015 Wiara jest uwzględnieniem...... 38

016 Do Boga przychodzi się po...... 38

017 Pan Jezus karmiciel dajcie im.. 36

018 Pan Jezus ucząc Miłości daje... 34

019 Nie wystarczy być wierzącym.... 42

020 Może nam się zdawać że......... 36

021 Św. Maksymilian Kolbe i NMP.... 31

022 Jeśli Boga można zrozumieć..... 29

023 Z czego składa się twoje życie. 36

024 Dlaczego prawdy Boże nie....... 34

025 Odstępstwo od wiary narasta.... 38

026 Gdy prawdy Boże nie fascynują.. 28

027 Kto się nawraca uznał błędy.... 27

028 Grozi tobie, że nie idziesz za. 22

029 Człowiek wiary ma pełnić wolę.. 26

030 Wielu ludzi zadeklarowanej..... 29

031 Słuchający Pana Jezusa......... 21

032 Nikt nie chce być zabójcą...... 22

033 Człowiek wierzący w swoim...... 24

034 Uzdrowiony trędowaty........... 17

035 Nie możesz być człowiekiem..... 22

036 Trudno nazwać wierzącym tego... 29

037 Ludzie zarozumiali a pyszni.... 25

038 Wszystko co Pan Bóg stworzył... 25

039 Kto poddaje się lękowi......... 30

040 Słowem wyrażasz siebie......... 27

041 Jednym z przejawów wrogości.... 22

042 Tego jeszcze nie było Bóg stał. 15

043 Dziwna postać Melchizedeka..... 21

044 Zazdrość z nienawiścią chodzą.. 19

045 Na zazdrość nie ma lekarstwa... 23

046 Postawa wdzięcznosci u ludzi... 30

047 W naszym stosunku do ludzi..... 20

048 Iluzoryczne oparcia są jak..... 21

049 Szukanie oparcia u Pana Boga... 31

050 Pan Jezus jest Bogiem i zbaw... 26

051 Współczucie jest próbą zrozum.. 24

052 Jeśli planów masz dużo......... 32

053 Powołani zostawiają wszystko... 32

054 Nawrócenie Świętego Pawła...... 17

055 Święty Paweł pod Damaszkiem.... 23

056 Swięty Paweł po przez wiarę.... 23

057 Pan Jezus postawił nad więzi... 16

058 Człowiek bez wiary zadawala.... 27

059 Przyzwyczajenie do grzechu..... 25

060 Pan Jezus proponuje postawę.... 20

061 I dziś jest wiele złych duchów. 101

062 Są ludzie którzy mówią o sobie. 19

063 Pan Bóg tak cię ukochał, że.... 31

064 Jest wiele złych duchow które.. 21

065 Pan Jezus uwalnia opętanego.... 19

066 Przedziwny jest los opętanego.. 19

067 Słowo Boże ujawnia, że......... 28

068 Ojciec z nieba dał nam Syna.... 28

069 W narodzie ongiś wybranym...... 22

070 Ojciec dał ludzkości Syna...... 21

071 Rodzinne miasto nie darowało... 21

072 W relacji z Panem Bogiem....... 21

073 Kapłaństwo jest Chrystusem..... 26

074 Trzeba się modlić za kapłanów.. 27

075 Wolność dana od Boga jest...... 24

076 Rozpustny Herod był ludobójcą.. 51

077 Miłość NSPJ jest koniecznością. 20

078 Wiara to również odpowiadzieć.. 19

079 Do wojowania podobny jest ..... 19

080 W ramach walki z wiarą ludzką.. 22

081 Historia Jezusowego nauczania.. 14

082 Korozją dla wiary jest......... 17

083 Pobyt na ziemi dla człowieka... 17

084 Jest takie zjawisko, że ludzie. 19

085 Życie Boże, mądre możemy....... 18

086 Ateistą jest ten kto czci siebi 22

087 Doszło do tego, że grzech...... 19

088 Człowiek jest głodem darów..... 27

089 Godziwa postawa człowieka...... 11

090 Małżeństwo darem dla ludzi..... 19

091 Historia z raju powtarza się... 23

092 Rajski grzech pierwszych rodz.. 13

093 Grzesznik nie chce być sobą.... 13

094 Dziwna postawa uzdrowionego.... 13

095 W modlitiwe proś dla siebie.... 7

096 Reakcja uzdrowionego........... 7

097 Sądząc po reakcji trędowatego.. 11

098 Gdy niegodziwość ludzi potop... 18

099 Nawracajcie się czas zbawienia. 19

100 Pokuta jest rezygnacją z grzech 8

101 Pokuta to stan zmiany grzesznik 12

102 Wiara jest zbieganiem o siebie. 16

103 Oto czas łaski dla ciebie...... 15

104 Pobożny ale nienawrócony....... 9

105 Grzesznik to zbieracz zysków... 17

106 Posłannictwo Pana Jezusa....... 19

107 Rozpoznanie woli Bożej......... 15

108 Niedogodności życiowe są jak... 14

109 Wszyscy chcą być kochani....... 17

110 Wola Boża to nie kajdany....... 16

111 Bez umartwienia i postu nie.... 20

112 Nie pokonasz grzechów bez...... 11

113 Jednym z grechów jest.......... 11

114 Wezwanie do wiary jest......... 15

115 Najtragiczniejszym dramatem.... 12

116 Słowo Boga czyli wola Jego..... 14

117 Kto ma racje .................. 10

118 Jest takie zjawisko wśród...... 13

119 Odwaga jest decyzją............ 19

120 Najtrudniej pojednać się ludzio 14

121 Przykazania Boże są najlepszą.. 12

122 Na Górze Tabor Ojciec wskazał.. 11

123 Relacja między Ojcem i Synem... 22

124 Pierwszą potrzebą człowieka jes 16

125 Bóg jest Prawdą i jest też..... 12

126 Wszelkie eksponowanie siebie... 10

127 Gdy sił ci brakuje i cierpliwoś 13

128 Życie w koncepcji służby Bogu.. 9

129 Prawda i głosiciele doznają.... 31

130 Brak męstwa paraliżuje człowiek 16

131 Jeśli wzorem Św. Pawła wszystko 11

132 Grzech w działaniu człowieka... 38

133 Jezusowe dzieło zbawienia...... 9

134 Zazdrość braci Józefa.......... 7

135 Gdzie kolwiek wchodzisz angażuj 11

136 Kto wiąże nadzieję z ziemią.... 17

137 Przesądy i mit o równości...... 15

138 Jednym z przesądów jest........ 15

139 Pycha i wyniosłość są straszliw 8

140 Małoduszność i pomyślność...... 10

141 Kim chciałbyś zostać dziecko... 7

142 Grzech zawsze zaczyna się od... 54

143 Jest postawa ludzi uczących się 7

144 Niewiara praktyczna jest utratą 14

145 Neutralność jest odmową........ 16

146 Pan Bóg jest pełnią i ......... 15

147 Porównie rodzi pogardę i ...... 40

147 Posuszeństwo należy się Bogu... 40

148 Msza Świeta jest fundamentem... 17

149 Diabeł występuje do walki z.... 17

150 Oczekiwanie na Mszę Świętą..... 11

151 Wielu rodaków naszych zgubiło.. 12

152 Perspektywa wiecznej przyszłośc 15

153 Jest taka łaska dana ludziom... 10

154 Zatwardziałość faryzeuszów..... 7

155 Uzdrowienie jest celem dla..... 9

156 Żydzi którzy walczyli z Jezusem 12

157 Niewiara bierze się z nieuznani 11

158 Wiara ludzi niedowierzających.. 5

159 Święci otrzymują odpowiedni.... 13

160 Iluzja i sztuczny raj.......... 9

161 Syn marnotrawny................ 9

162 Niepokalanie Poczęta i Św. Józe 7

163 Niepokalanie Poczęta i Św, Józe 4

164 Faryzeusze to ludzie bez skruch 10

165 Człowiek bez odniesienia do Bog 14

166 Dopóki patrząc na swoje życie.. 11

167 W sytuacji mało uświadomionego. 5

168 Dramat grzesznej ludzkosci..... 13

169 Łagodność to nie jest łatwość.. 7

170 Duch tchnie kędy chce.......... 11

171 Dziś wiele morderczych krzywd.. 15

172 Ocalenie niewinnej Zuzanny..... 13

173 Epidemia a plandemia covid..... 19

174 Pan Bóg posłużył się Aniołem... 15

175 Anoł Pański ujawnił ludzkości.. 17

176 Kto w Bogu się utwierdzi....... 7

177 Niedziela Palmowa.............. 12

178 Mordercze zło w ludziach....... 20

179 Żyj tak jakby tylko był Bóg.... 24

180 Katakumby w stodole i limity... 17

181 W postawie zawierzenia......... 14

182 Żyj jakbyś był tylko ty i Bóg.. 18

183 Deklarowana wiara ludzi........ 16

184 Proces duchowych oczyszczeń.... 7

185 Oto jest nam dany dzień........ 10

186 Dziś Kościół czyta o męce...... 16

187 Dziś czas wielkiego przełomu... 13

188 Łaska Boża jest koniecznie..... 10

189 Zmartwychwstanie Pana Jezusa... 10

190 Jezusowe Zmartwychwstanie...... 9

191 Od Zmartwychwstania wiara...... 14

192 Żydzi zapłacili za fałszywą.... 13

193 Człowiek to istota potrzebująca 49

194 Gdy uczniowie szli do Emaus.... 11

195 Pomyśl z czym się bardziej licz 13

196 Dożyliśmy straszliwych czasów.. 22

197 Gdy ludzie chcą dobrze doznają. 14

198 Po Zmartwychwstaniu Pan Jezus.. 12

199 Wiara jest posłannictwem....... 7

200 Próżna chwała pobożnych........ 10

201 Pycha nie liczy się z faktami.. 11

202 Bóg może nas chronić przed pych 13

203 Analfabeci religijni a Miłosier 13

204 Pojęcie Miłosierdzia Bożego jes 11

205 Wiara żywa człowieka to........ 13

206 Wiara jest to zatracenie się dl 14

207 Według logiki Ewangelii to..... 13

208 Grzech nie jest chlubą dlatego. 12

209 Wiara daje odporność na zgubne. 10

210 Głoszenie Ewangelii prowadzi do 15

211 Święci to ludzie którzy przyjel 16

212 Gdyby to wiara była oparciem... 17

213 Pan Bóg pragnie byśmy oczekiwal 8

214 Opór ludzki przeciwko Bogu jest 9

215 Cuda Pana Jezusa są dla wiary.. 14

216 Kościół zajmował się zawsze.... 7

217 Życie wiary jest przebywaniem w 10

218 Szkoła Pana Jezusa to czynna... 15

219 U wielu Polaków wiara jest..... 15

220 Wiara w Boga jest zabezpieczeni 13

221 Wiara w Boga to czas prośby.... 14

222 Gdy Święty Szczepan przemówił.. 11

223 Wiara to oczekiwać wszystkiego. 11

224 Człowiecze ziemskie problemy... 18

225 Propaganda to kłamstwo......... 20

226 Po nawróceniu Świętego Pawła... 10

227 Miłość Męczeńska Św Wojciecha.. 11

228 Wiara to pójście za Jezusem.... 13

229 Twoje życie jest nieustannym... 25

230 Żyjąc obumierasz dla celu który 11

231 Pokarmem Owczarni Chrystusowej. 12

232 O Dobrym Pasterzu i o złym..... 17

233 Którzy słuchają słowa Bożego... 6

234 Pan Jezus mówiąc do Żydów...... 20

235 Ci co słuchają słowa Bożego.... 14

236 Pan Jezus w nauczaniu ujawnia.. 11

237 Zamęt poznawczy i rozproszenie. 70

238 Wiara jest Miłością Pana Boga.. 19

239 Św. Katarzyna ze Sieny pouczała 25

240 Życie człowiecze jest wezwaniem 14

241 Tylko wiara prowadzi do szczytó 20

242 Pan Jezus pouczając Apostołów.. 12

243 Dar woli Bożej jest najlepszy d 10

244 Zażyłość to relacja bardzo głeb 9

245 Pokuta podobna jest do jazdy... 19

246 Przypowieść o winnym krzewie... 8

247 Pan Jezus w przypowieści o..... 16

248 Fizjologia wiary............... 10

249 1608 Matka Boża Królową Polski. 118

250 W roku 1608 Matka Boża......... 13

251 Zniechęcenie w życiu duchowym.. 31

252 Wielkim zakłamaniem przeciwko.. 21

253 Wiara jest trudem, ale trudem.. 12

254 Największym dramatem czlowieka. 16

255 Pan Jezus ustanawiając sakramen 17

256 Fakt głodu Miłości jest wpisany 41
Regularne katechezy Ks. Marka Bąka z Łodzi
każdego dnia trzy razy dziennie.
21:00 Apel Jasnogórski, 9:00 i 16:00 Katecheza
Radio Chrystusa Króla w Łodzi (C) 2014 - 2022
www.radiochrystusakrola.pl