000 Rozpoczęcie podkład muzyczny.. 2116

001 Imię to nazwanie człowieka.... 807

002 Cóż ci z siebie samego........ 261

003 Świat nie jest bezkresny...... 177

004 Faryzeusz to grzesznik........ 153

005 Przysłowie nasze mówi......... 130

006 Każda znajomość, usługa....... 130

007 Pan Bóg na początku........... 138

008 Zatwardziałość człowieka...... 138

009 Największe obdarowanie ludzi.. 110

010 Objawienie Pana Boga.......... 105

011 Objawienie Pańskie............ 97

012 Największym darem dla ludzi... 99

013 Pan Jezus przyszedł na ziemię. 93

014 Wszechmogący Pan Bóg.......... 108

015 Pan Bóg raduje się darem...... 84

016 Miłowanie jest sprawiedliwym.. 92

017 Naśladowanie Świętej Rodziny.. 75

018 Pan Jezus przyszedł na ziemię. 71

019 Wiara jest owocem zanurzenia.. 72

020 Olśniewający blask prawdy..... 62

021 Wezwany idzie za Jezusem...... 70

022 Złu nie wolno się poddawać.... 81

023 Kto posiadł prawdę ma......... 91

024 Wiara zachodzi wtedy gdy...... 83

025 Człowiek wiary powinien....... 87

026 Każda propaganda i ideologia.. 80

027 Dobrze mieć postawę słuchacza. 67

028 Gdy żydzi nie chcieli Boga.... 62

029 Dar życia jest zobowiązaniem.. 59

030 Misje w dawnym znaczeniu...... 55

031 Gdy życie jest nie do wytrzym. 96

032 Zanim zbudujesz dom buduj..... 72

033 Różnie można o mądrości mówić. 55

034 Gdy grzesznik jest w swojej... 46

035 Jest jedno przykazanie które.. 48

036 Boski dar wolności człowieka.. 44

037 Miłość Boża jest intensywna... 48

038 Wiara jest duchowym wybraniem. 47

039 Diabeł chce posiąść ciebie.... 56

040 Bóg obecny w wydarzeniach..... 50

041 Ci którzy w pełni przyjeli.... 41

042 Gdyby to wiara była naszym.... 39

043 Nasze oparcie na Panu Bogu.... 35

044 W twoim życiu jest tak........ 46

045 Pan Bóg z taką Miłością....... 31

046 Co czynisz przybliża cię do ś. 33

047 Gdy swoje oczekiwanie złożysz. 47

048 Pandemia ateizmu bezpożność... 48

049 Pan Bóg w swoim działaniu..... 34

050 Zdumiewa czytana prawda....... 34

051 Największym darem po Panu..... 37

052 Zatwardziałość grzeszników.... 24

053 Wraz z przyjściem Pana Jezusa. 30

054 Na ziemi najpiękniejszy jest.. 34

055 Robotnikiem Pańskim jest...... 28

056 Przed Bogiem nie ma tajemnic.. 40

057 W życiu trzeba znaleźć wybór.. 32

058 Brak prawdy i tchórzliwość.... 35

059 Życie to łaska zobowiązująca.. 67

060 Trzeba mieć tratwę ratunkową.. 36

061 Człowiek z natury szuka przyna 36

062 Pan Bóg jest Prawdą i Miłością 41

063 Pan Bóg wybrał Św Jana Bosko.. 40

064 Dziecko ufa i czeka Miłości ro 62

065 Wiara człowiecza doznaje...... 33

066 Najświętsza Matka i Św. Józef. 33

067 Ofiarowanie Jezusa w Świątyni. 41

068 Przynależność do Pana Boga.... 30

069 Do Boga należy sprawiedliwość. 34

070 Grzesznik jest podobny do..... 40

071 W dawnych czasach gdy ludzie.. 35

072 A ty za kim idziesz........... 43

073 Na rozmyślaniu o Panu Bogu.... 37

074 Dziś świat zbiera swoje owoce. 34

075 Jeśli w imię Boga dokonuje się 39

076 Pożądliwość grzechu i uleganie 51

077 Diabelskie dzieło zniszczenia. 46

078 Zasada proporcjalności........ 44

079 Głód jest wewnętrzną potrzebą. 46

080 Pożądanie człowieka dla siebie 64

081 Mądry odkrywa źródło prawdy... 51

082 Znaj prawdę a będziesz mieć... 46

083 Zaangażowanie we własną....... 43

084 Pismo Święte mówi że człowiek. 39

085 Grzech to lekceważenie Boga... 41

086 Pan Bóg nie chce zmuszać...... 49

087 Proby wiary muszą się pojawiać 57

088 Najbardziej zaniedbany temat.. 57

089 Pamiętanie o najważniejszym... 62

090 Był człowiek w wieku 30 lat... 73

091 Msza Święta Ofiara Zbawiciela. 55

092 Niewiara człowieka jest obcym. 56

093 Przez przebaczenie winowajcy.. 50

094 Dobrym jest to co prowadzi.... 43

095 Wiara w Boga i Bogu jest...... 38

096 Opętanie ludzkiego ciała...... 87

097 Jest grupa ludzi którzy....... 74

098 Pan Bóg objecuje niebo........ 52

099 Wiara to pielęgnowana bliskość 53

100 Małżeństwo to nie wynalazek... 142

101 Człowiek jest istotą która.... 74

102 Życie czlowiecze podobne jest. 47

103 Diabeł ojciec kłamstwa........ 41

104 Światło jest dla oczu a prawda 29

105 Koroazją życia duchowego jest. 26

106 Poznaj prawdę jako............ 45

107 Już jest teraz................ 26

108 Wiara to postawa to trud...... 21

109 Głównym problemem twoim....... 16

110 Grzech jest odrzuceniem Boga.. 18

111 Nawrócenie obca rzeczywistość. 20

112 Słowo Boga to nie coś......... 18

113 Czy złoczyńca jest potrzebując 28

114 Modlitwa jest przyjściem do... 25

115 Człowiek w grzechu staje się.. 19

116 Największym zakłamaniem jest.. 18

117 Dzieła wymagają wspólników.... 20

118 Jeśli uczestniczysz w grzechu. 13

119 Słowo Boże mówi by żyć........ 21

120 Człowiek potrzebuje relacji... 30

121 Ileż to razy łaska zwątpienia. 26

122 Życie nasze składa się z prób. 28

123 Bóg jest nieograniczony....... 21

124 Wszystko co się dzieje........ 23

125 Chwile łatwe są dla wypoczynku 17

126 Grzech jest to odstępstwo od.. 14

127 W grzechu człowiek rezygnuje.. 22

128 Dzwignią życia duchowego jest. 26

129 Pan Jezus doznał niezrozum.... 18

130 Ludzie to mają pomysły idą do. 20

131 Upartość izatwardziałość na... 19

132 Wierzący mężczyzna nosi imię.. 36

133 Życie jest bezpowrotne bo..... 18

134 Marzenie to często nieodkryte. 20

135 Największą potrzebą grzesznika 16

136 Według naszego przysłowia..... 14

137 Nauka KK nie ulega zmianie.... 14

138 Gdy człowiek nie żyje w bojaźn 16

139 Wiara to przynależność do..... 14

140 Czas jest krótki a ludzie są.. 24

141 Człowiek ma pełnić wolę Bożą.. 18

142 Dobrze jest przyjać założenie. 16

143 Ludzkie serce musi przylgnąć.. 19

144 Grzech jest przewrotnością.... 45

145 Najbardziej ludzki jest Pan Bó 20

146 Świadoma celowa aktywnóść..... 11

147 Defektem wiary jest to że..... 16

148 Zabójcze systemy i procedury.. 22

149 Jedność między osobami to..... 19

150 Skąd bierze się trudność w.... 22

151 Nieustępliwość i upartość..... 15

152 Na swój grzech trzeba patrzeć. 20

153 Patrz w Boga i adoruj go...... 18

154 Szukasz sensu życia patrz w... 18

155 Ty również masz swoją godzinę. 14

156 Pan Bóg ocala tych co......... 17

157 Kłamstwo rozsiane przez....... 26

158 Wszelkie bałwochwalstwo....... 24

159 Wiara to przyzwyczajenie się.. 26

160 Jest taki paradoks jak ateizm. 20

161 Gdy człowiek dopuszcza........ 19

162 Lęk jest oznaką słabej wiary.. 36

163 Teraz jest czas łaski Bożej... 21

164 Nieufność ludzi wierzących.... 17

165 Miłość kosztuje i boli........ 24

166 Bóg nie jest samotnikiem...... 18

167 Pokusa to straszliwa propozycj 31

168 Dramat Judasza jest tragedią.. 19

169 Gdy grzech nie przeraża....... 20

170 Pożądliwości światowe WCZ..... 24

171 To kim jest człowiek WPT...... 21

172 Owocem śmierci Pana Jezusa.... 18

173 Co jest większe stworzenie.... 17

174 I zaczeło się wszystko nowe... 19

175 Jedyny porządek świata........ 28

176 Nawrócenie to przeniknięcie... 63

177 Zmartwychwstały Pan Jezus..... 25

178 Celem twojej pobożności jest.. 21

179 Wiara jest wtajemniczeniem.... 27

180 U pana Boga jest tak.......... 29

181 Pan Jezus okazał się.......... 22

182 Niekiedy człowiek nosi wroga.. 27

183 Gdy patrzymy na drogę jaką.... 29

184 Wierzący to człowiek który.... 30

185 Miłosierdzie nie kasuje....... 34

186 Miłosierdzie Boże nie kasuje.. 37

187 Nawrócenie pełne radykalne.... 29

188 Wiara zapatrzenie w Boga...... 27

189 Mechanizm samokontroli........ 34

190 Rodzi się pytanie, dlaczego... 35

191 Patrząc na ludzi można........ 40

192 Wiara żąda stałego wyboru..... 31

193 Zadzwiająca postawa apostołów. 31

194 Jeśli pełnisz wolę Bożą będzie 39

195 Patrząć na dzieje upadku...... 30

196 W duchowym sensie można....... 31

197 Ludzie małych serc redukują... 37

198 Odpowiedzialny czyli Pasterz.. 30

199 Moża powiedzieć, że życie..... 20

200 Wiara jest przyjęciem wezwania 28

201 Pan Jezus ujawnia siebie jako. 25

202 Grzech przeciwko wierze jest.. 26

203 Człowiek nawracający się...... 31

204 Mowa Pana Jezusa jest......... 28

205 Co czynisz czyń z Miłością.... 32

206 Miłość jest bezinteresewnością 23

207 Wiara to przyjęcie Pana Boga.. 24

208 Człowiek sobą nie jest szczęśl 23

209 Czy rozmiesz logikę świata.... 38

210 Problemy życia wymagają....... 36

211 Bóg jest Świętością........... 32

212 Prawda o której mówi Jezus.... 28

213 Jeśli ludzie cię lekceważą.... 32

214 Wiara uczy widzenia wszystkieg 46

215 Wiara wyraża się również w.... 35

216 Boży zamysł zbawienia mówi o.. 35

217 Wiara to podobieństwo do Jezus 47

218 Wiara zachodzi wtedy kiedy.... 39

219 Wiary własnej trzeba bronić... 47

220 Niekiedy wiara smakuje jak.... 37

221 W czasie ostatniej Wieczerzy.. 38

222 Pan Jezus o sobie mówił....... 31

223 Za wszystko w życiu się płaci. 36

224 Prawda jest jedna i bez poznan 39

225 Slowo Boże w języku greckim... 47

226 Oto skąd się bierze odpuszczen 36

227 Duch Święty to Boska Osoba.... 33

228 Kościół jest depozytariuszem.. 41

229 Chrystus utworzył Kościół..... 49

230 Wiara występuje tylko w sensie 107

231 Twoje wyznanie wiary jest taki 63

232 We wszystkim się ujawniasz.... 62

233 Jedyny Kapłan Jezus Chrystus.. 55

234 Umiejętność dokonania wybory.. 55

235 Kto żyje w Prawdzie nie będzie 56

236 Wszyscy próbujemy się modlić.. 63

237 Wiara twoja niech będzie...... 60

238 Droga do świętości jest....... 51

239 Kalka dzisiejszych wydarzeń... 63

240 Prorok Micheasz mówił prawdę.. 60

241 Kto jest nieprzyjacielem twoim 117

242 Człowiek nie może żyć......... 51

243 Żyjesz, mocnyś, wiele możesz.. 54

244 Boże Ciało jest to pokarm..... 55

245 To co uczynił św. Albert...... 55

246 Wiara jest porównywana do..... 59

247 Pouczenie Pana Jezusa mówi o.. 71

248 Wiara jest trwaniem przy racji 130

249 Ludzie skromni 20.06.2022..... 101

250 Pan Bóg uczy prawdy 20.06.2022 241

251 Bałwochwalstwo jest cudzołoże. 89

252 Zaprzeczeniem wiary jest nadmi 93

253 Pan Bóg jest sprawiedliwy..... 97

254 Gdy Jezus prosił Boga Ojca za. 104

255 Dla dzieła zbawienia Pan Jezus 79

256 Kiedyś pewien biblista wyraził 87

257 Prorok Amos a sprawa Polski... 167

258 Są ludzie którym nie można.... 170

259 Sytuacja każdego grzesznika... 141

260 Rolą wiary nie jest usprawnien 142

261 Przed każdym człowiekiem stoi. 152

262 Żyjesz według przekonań własny 153

263 Przyszłość twoja może być..... 167

264 Wszystkie wieści ludzkie gasną 172

265 Tragedia ludzkości to dzieje.. 227

266 Powołanie jest wezwaneim do... 310
Regularne katechezy Ks. Marka Bąka z Łodzi
każdego dnia trzy razy dziennie. 
21:00 Apel Jasnogórski, 9:00 i 16:00 Katecheza
Radio Chrystusa Króla w Łodzi (C) 2014 - 2022
www.radiochrystusakrola.pl