266 Powołanie jest wezwaneim do... 184

265 Tragedia ludzkości to dzieje.. 127

264 Wszystkie wieści ludzkie gasną 85

263 Przyszłość twoja może być..... 71

262 Żyjesz według przekonań własny 72

261 Przed każdym człowiekiem stoi. 80

260 Rolą wiary nie jest usprawnien 79

259 Sytuacja każdego grzesznika... 76

258 Są ludzie którym nie można.... 96

257 Prorok Amos a sprawa Polski... 110

256 Kiedyś pewien biblista wyraził 38

255 Dla dzieła zbawienia Pan Jezus 33

254 Gdy Jezus prosił Boga Ojca za. 60

253 Pan Bóg jest sprawiedliwy..... 47

252 Zaprzeczeniem wiary jest nadmi 53

251 Bałwochwalstwo jest cudzołoże. 43

250 Pan Bóg uczy prawdy 20.06.2022 195

249 Ludzie skromni 20.06.2022..... 65

248 Wiara jest trwaniem przy racji 90

247 Pouczenie Pana Jezusa mówi o.. 38

246 Wiara jest porównywana do..... 33

245 To co uczynił św. Albert...... 28

244 Boże Ciało jest to pokarm..... 32

243 Żyjesz, mocnyś, wiele możesz.. 31

242 Człowiek nie może żyć......... 30

241 Kto jest nieprzyjacielem twoim 79

240 Prorok Micheasz mówił prawdę.. 35

239 Kalka dzisiejszych wydarzeń... 41

238 Droga do świętości jest....... 26

237 Wiara twoja niech będzie...... 25

236 Wszyscy próbujemy się modlić.. 28

235 Kto żyje w Prawdzie nie będzie 31

234 Umiejętność dokonania wybory.. 26

233 Jedyny Kapłan Jezus Chrystus.. 30

232 We wszystkim się ujawniasz.... 37

231 Twoje wyznanie wiary jest taki 36

230 Wiara występuje tylko w sensie 81

229 Chrystus utworzył Kościół..... 25

228 Kościół jest depozytariuszem.. 18

227 Duch Święty to Boska Osoba.... 14

226 Oto skąd się bierze odpuszczen 20

225 Slowo Boże w języku greckim... 28

224 Prawda jest jedna i bez poznan 18

223 Za wszystko w życiu się płaci. 20

222 Pan Jezus o sobie mówił....... 16

221 W czasie ostatniej Wieczerzy.. 23

220 Niekiedy wiara smakuje jak.... 21

219 Wiary własnej trzeba bronić... 21

218 Wiara zachodzi wtedy kiedy.... 20

217 Wiara to podobieństwo do Jezus 24

216 Boży zamysł zbawienia mówi o.. 20

215 Wiara wyraża się również w.... 18

214 Wiara uczy widzenia wszystkieg 22

213 Jeśli ludzie cię lekceważą.... 15

212 Prawda o której mówi Jezus.... 15

211 Bóg jest Świętością........... 17

210 Problemy życia wymagają....... 18

209 Czy rozmiesz logikę świata.... 20

208 Człowiek sobą nie jest szczęśl 9

207 Wiara to przyjęcie Pana Boga.. 9

206 Miłość jest bezinteresewnością 8

205 Co czynisz czyń z Miłością.... 12

204 Mowa Pana Jezusa jest......... 13

203 Człowiek nawracający się...... 15

202 Grzech przeciwko wierze jest.. 10

201 Pan Jezus ujawnia siebie jako. 10

200 Wiara jest przyjęciem wezwania 17

199 Moża powiedzieć, że życie..... 7

198 Odpowiedzialny czyli Pasterz.. 15

197 Ludzie małych serc redukują... 18

196 W duchowym sensie można....... 17

195 Patrząć na dzieje upadku...... 13

194 Jeśli pełnisz wolę Bożą będzie 22

193 Zadzwiająca postawa apostołów. 17

192 Wiara żąda stałego wyboru..... 15

191 Patrząc na ludzi można........ 21

190 Rodzi się pytanie, dlaczego... 20

189 Mechanizm samokontroli........ 17

188 Wiara zapatrzenie w Boga...... 13

187 Nawrócenie pełne radykalne.... 17

186 Miłosierdzie Boże nie kasuje.. 21

185 Miłosierdzie nie kasuje....... 16

184 Wierzący to człowiek który.... 15

183 Gdy patrzymy na drogę jaką.... 18

182 Niekiedy człowiek nosi wroga.. 12

181 Pan Jezus okazał się.......... 13

180 U pana Boga jest tak.......... 15

179 Wiara jest wtajemniczeniem.... 13

178 Celem twojej pobożności jest.. 11

177 Zmartwychwstały Pan Jezus..... 12

176 Nawrócenie to przeniknięcie... 54

175 Jedyny porządek świata........ 17

174 I zaczeło się wszystko nowe... 9

173 Co jest większe stworzenie.... 9

172 Owocem śmierci Pana Jezusa.... 10

171 To kim jest człowiek WPT...... 9

170 Pożądliwości światowe WCZ..... 11

169 Gdy grzech nie przeraża....... 11

168 Dramat Judasza jest tragedią.. 10

167 Pokusa to straszliwa propozycj 14

166 Bóg nie jest samotnikiem...... 9

165 Miłość kosztuje i boli........ 11

164 Nieufność ludzi wierzących.... 5

163 Teraz jest czas łaski Bożej... 9

162 Lęk jest oznaką słabej wiary.. 20

161 Gdy człowiek dopuszcza........ 8

160 Jest taki paradoks jak ateizm. 10

159 Wiara to przyzwyczajenie się.. 15

158 Wszelkie bałwochwalstwo....... 11

157 Kłamstwo rozsiane przez....... 14

156 Pan Bóg ocala tych co......... 7

155 Ty również masz swoją godzinę. 5

154 Szukasz sensu życia patrz w... 9

153 Patrz w Boga i adoruj go...... 11

152 Na swój grzech trzeba patrzeć. 13

151 Nieustępliwość i upartość..... 6

150 Skąd bierze się trudność w.... 11

149 Jedność między osobami to..... 9

148 Zabójcze systemy i procedury.. 13

147 Defektem wiary jest to że..... 10

146 Świadoma celowa aktywnóść..... 4

145 Najbardziej ludzki jest Pan Bó 12

144 Grzech jest przewrotnością.... 10

143 Ludzkie serce musi przylgnąć.. 9

142 Dobrze jest przyjać założenie. 9

141 Człowiek ma pełnić wolę Bożą.. 10

140 Czas jest krótki a ludzie są.. 15

139 Wiara to przynależność do..... 4

138 Gdy człowiek nie żyje w bojaźn 6

137 Nauka KK nie ulega zmianie.... 5

136 Według naszego przysłowia..... 8

135 Największą potrzebą grzesznika 6

134 Marzenie to często nieodkryte. 10

133 Życie jest bezpowrotne bo..... 7

132 Wierzący mężczyzna nosi imię.. 28

131 Upartość izatwardziałość na... 7

130 Ludzie to mają pomysły idą do. 11

129 Pan Jezus doznał niezrozum.... 8

128 Dzwignią życia duchowego jest. 9

127 W grzechu człowiek rezygnuje.. 10

126 Grzech jest to odstępstwo od.. 3

125 Chwile łatwe są dla wypoczynku 4

124 Wszystko co się dzieje........ 6

123 Bóg jest nieograniczony....... 8

122 Życie nasze składa się z prób. 13

121 Ileż to razy łaska zwątpienia. 14

120 Człowiek potrzebuje relacji... 13

119 Słowo Boże mówi by żyć........ 8

118 Jeśli uczestniczysz w grzechu. 3

117 Dzieła wymagają wspólników.... 7

116 Największym zakłamaniem jest.. 3

115 Człowiek w grzechu staje się.. 8

114 Modlitwa jest przyjściem do... 12

113 Czy złoczyńca jest potrzebując 12

112 Słowo Boga to nie coś......... 8

111 Nawrócenie obca rzeczywistość. 9

110 Grzech jest odrzuceniem Boga.. 3

109 Głównym problemem twoim....... 5

108 Wiara to postawa to trud...... 6

107 Już jest teraz................ 11

106 Poznaj prawdę jako............ 12

105 Koroazją życia duchowego jest. 6

104 Światło jest dla oczu a prawda 10

103 Diabeł ojciec kłamstwa........ 10

102 Życie czlowiecze podobne jest. 13

101 Człowiek jest istotą która.... 10

100 Małżeństwo to nie wynalazek... 12

099 Wiara to pielęgnowana bliskość 10

098 Pan Bóg objecuje niebo........ 5

097 Jest grupa ludzi którzy....... 13

096 Opętanie ludzkiego ciała...... 11

095 Wiara w Boga i Bogu jest...... 10

094 Dobrym jest to co prowadzi.... 10

093 Przez przebaczenie winowajcy.. 13

092 Niewiara człowieka jest obcym. 12

091 Msza Święta Ofiara Zbawiciela. 8

090 Był człowiek w wieku 30 lat... 7

089 Pamiętanie o najważniejszym... 9

088 Najbardziej zaniedbany temat.. 10

087 Proby wiary muszą się pojawiać 12

086 Pan Bóg nie chce zmuszać...... 10

085 Grzech to lekceważenie Boga... 10

084 Pismo Święte mówi że człowiek. 6

083 Zaangażowanie we własną....... 11

082 Znaj prawdę a będziesz mieć... 10

081 Mądry odkrywa źródło prawdy... 12

080 Pożądanie człowieka dla siebie 10

079 Głód jest wewnętrzną potrzebą. 12

078 Zasada proporcjalności........ 10

077 Diabelskie dzieło zniszczenia. 11

076 Pożądliwość grzechu i uleganie 11

075 Jeśli w imię Boga dokonuje się 11

074 Dziś świat zbiera swoje owoce. 8

073 Na rozmyślaniu o Panu Bogu.... 11

072 A ty za kim idziesz........... 11

071 W dawnych czasach gdy ludzie.. 12

070 Grzesznik jest podobny do..... 11

069 Do Boga należy sprawiedliwość. 8

068 Przynależność do Pana Boga.... 11

067 Ofiarowanie Jezusa w Świątyni. 13

066 Najświętsza Matka i Św. Józef. 15

065 Wiara człowiecza doznaje...... 13

064 Dziecko ufa i czeka Miłości ro 13

063 Pan Bóg wybrał Św Jana Bosko.. 13

062 Pan Bóg jest Prawdą i Miłością 16

061 Człowiek z natury szuka przyna 14

060 Trzeba mieć tratwę ratunkową.. 8

059 Życie to łaska zobowiązująca.. 35

058 Brak prawdy i tchórzliwość.... 13

057 W życiu trzeba znaleźć wybór.. 16

056 Przed Bogiem nie ma tajemnic.. 20

055 Robotnikiem Pańskim jest...... 14

054 Na ziemi najpiękniejszy jest.. 15

053 Wraz z przyjściem Pana Jezusa. 15

052 Zatwardziałość grzeszników.... 11

051 Największym darem po Panu..... 15

050 Zdumiewa czytana prawda....... 19

049 Pan Bóg w swoim działaniu..... 15

048 Pandemia ateizmu bezpożność... 24

047 Gdy swoje oczekiwanie złożysz. 25

046 Co czynisz przybliża cię do ś. 20

045 Pan Bóg z taką Miłością....... 15

044 W twoim życiu jest tak........ 22

043 Nasze oparcie na Panu Bogu.... 19

042 Gdyby to wiara była naszym.... 23

041 Ci którzy w pełni przyjeli.... 22

040 Bóg obecny w wydarzeniach..... 28

039 Diabeł chce posiąść ciebie.... 31

038 Wiara jest duchowym wybraniem. 25

037 Miłość Boża jest intensywna... 31

036 Boski dar wolności człowieka.. 22

035 Jest jedno przykazanie które.. 27

034 Gdy grzesznik jest w swojej... 27

033 Różnie można o mądrości mówić. 29

032 Zanim zbudujesz dom buduj..... 31

031 Gdy życie jest nie do wytrzym. 34

030 Misje w dawnym znaczeniu...... 29

029 Dar życia jest zobowiązaniem.. 31

028 Gdy żydzi nie chcieli Boga.... 30

027 Dobrze mieć postawę słuchacza. 30

026 Każda propaganda i ideologia.. 30

025 Człowiek wiary powinien....... 30

024 Wiara zachodzi wtedy gdy...... 30

023 Kto posiadł prawdę ma......... 31

022 Złu nie wolno się poddawać.... 36

021 Wezwany idzie za Jezusem...... 33

020 Olśniewający blask prawdy..... 27

019 Wiara jest owocem zanurzenia.. 30

018 Pan Jezus przyszedł na ziemię. 36

017 Naśladowanie Świętej Rodziny.. 36

016 Miłowanie jest sprawiedliwym.. 43

015 Pan Bóg raduje się darem...... 36

014 Wszechmogący Pan Bóg.......... 39

013 Pan Jezus przyszedł na ziemię. 51

012 Największym darem dla ludzi... 58

011 Objawienie Pańskie............ 61

010 Objawienie Pana Boga.......... 68

009 Największe obdarowanie ludzi.. 72

008 Zatwardziałość człowieka...... 81

007 Pan Bóg na początku........... 80

006 Każda znajomość, usługa....... 70

005 Przysłowie nasze mówi......... 75

004 Faryzeusz to grzesznik........ 102

003 Świat nie jest bezkresny...... 120

002 Cóż ci z siebie samego........ 156

001 Imię to nazwanie człowieka.... 527

000 Rozpoczęcie podkład muzyczny.. 778
Regularne katechezy Ks. Marka Bąka z Łodzi
każdego dnia trzy razy dziennie.
21:00 Apel Jasnogórski, 9:00 i 16:00 Katecheza
Radio Chrystusa Króla w Łodzi (C) 2014 - 2022
www.radiochrystusakrola.pl